Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Mielipide | Kaupunginjohtajan vastine teknisen johtajan julkisuudessa esittämiin väitteisiin

Tekninen johtaja on jatkanut perättömien väitteiden esittämistä julkisuudessa. Menettely on sama, jota hän niin sanotuissa selvityksissään on esittänyt tilapalvelujen henkilöstöstä, elinkeinojohtajasta ja kaupunginjohtajasta. Valmistuneen selvityksen mukaan teknisen johtajan esittämät väitteet on todettu perättömiksi. Tekninen johtaja ei useista pyynnöistä huolimatta ole esittänyt selvityshenkilöille näyttöä väitteidensä tueksi.

Julkisuudessa on esitetty väite, että BLF-Asianajotoimisto on kaupunginjohtajan ”hovihankkija”:

Väitteellään tekninen johtaja haluaa kyseenalaistaa BLF-Asianajotoimiston puolueettomuuden selvitystyön tekijänä. Väitettään tekninen johtaja perustelee sillä, että kaupunginjohtaja on tilannut BLF-Asianajotoimistolta palveluita yli 70 000 eurolla. Teknisen johtajan toimintatapa on samalla hataralla pohjalla kuin hänen muutkin selvityksensä, ja niistä tekemänsä virheelliset johtopäätökset, joita hän esittää yksipuolisina totuuksina.

Valtuutettu, tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja Risto Ockenström on pyytänyt Kuntalaskennasta BLF-Asianajotoimisto Oy:n sekä Martti Karjalainen Oy:n laskutustietoja, liite 1. BLF Asianajotoimiston laskutustiedot vuosilta 2020–2022 ovat liitteinä 2 - 4.

BLF:n laskutustiedoista 2020–2022 ilmenee laskujen hyväksyjät. Pääosa kustannuksista on aiheutunut opetustoimen pitkään jatkuneen häirintätapauksen oikeudellisesta selvittelystä. Palvelun tilaaja on ollut opetusjohtaja, ei kaupunginjohtaja. Yhden laskun hyväksyjänä on sijaisuusjärjestelyjen takia kaupunginjohtaja. Laskun summa on 1 023 euroa.

Olen tilannut BLF asianajotoimistolta oikeudellisen selvityksen teknisen johtajan päättämään pääluottamusmiehen irtisanomiseen, jota koskevan oikaisuvaatimuksen tekninen lautakunta on hylännyt. Tekninen johtaja ilmoitti, ettei hän pysty laatimaan lausuntoa hallinto-oikeudelle. Itä-Suomen hallinto-oikeus oli pyytänyt teknisen lautakunnan lausuntoa valituksesta, joka oli tehty teknisen lautakunnan päätöksestä hylätä viranhaltijan irtisanomista koskeva oikaisuvaatimus.

Hallintojohtaja oli tuolloin vanhempainvapaalla ja lausunnon antamiselle jouduin pyytämään jatkoaikaa siihen saakka, että hallintojohtaja vanhempainvapaalta palattuaan ehtii avustamaan teknistä johtajaa lausunnon laadinnassa. Oikeudellisen selvityksen tavoitteena on ollut selvittää teknisen johtajan ja teknisen lautakunnan viemän irtisanomisprosessin oikeudellisuus hallinto-oikeudelle annettavaa lausuntoa varten. Oikeudellinen selvitys on ollut hallintojohtajan käytettävissä hänen avustaessaan teknistä johtajaa hallinto-oikeudelle annettavan lausunnon laadinnassa.

Itä-Suomen hallinto-oikeus on 20.6.2022 päätöksellään 1429/2022 kumonnut teknisen johtajan päätöksen koskien viranhaltijan irtisanomista ja teknisen lautakunnan päätöksen koskien viranhaltijan oikaisuvaatimuksen hylkäämistä.

Teknisen johtajan väite on perätön. Kaupunginjohtaja ei ole tilannut teknisen johtajan väittämillä summilla palveluita BLF Asianajotoimistolta, jonka puolueettomuutta ei voida millään tavoin kyseenalaistaa selvityksen laatijana. Ylipäätään väittämä siitä, että asianajotoimiston selvityksiin vaikuttaisi muut tekijät kuin selvityksessä esiin tulleet asiat, on herjaava. Asianajotoimistoja velvoittaa hyvää asianajajatapaa koskevat ohjeet.

Väite, jonka mukaan BLF Asianajotoimisto on laatinut kaupunginjohtajan tekniselle johtajalle antaman varoituksen:

Teknisen johtajan esimiehenä olen joutunut antamaan Jari Nykäselle varoituksen, liite 5. Viranhaltijalle annettu varoitus on vahva työnjohdollinen toimenpide. Varoituksen olen laatinut itse. BLF Asiantuntijatoimistolta, jolla on työlainsäädännön erityisosaaminen, olen tarkistanut, että varoituksen antamiselle on ollut perusteet, ja että viittaukset juridiseen perustaan ovat oikeat.

Sinällään sillä seikalla, kuka varoituksen on laatinut, ei ole merkitystä. Asiassa on merkittävää se, että teknisen johtajan esimiehellä on ollut vastuu ja toimivalta varoituksen antamiseen.

Edellä todetuin perustein teknisen johtajan väittämä hänelle annetun varoituksen laatijasta on perätön. Varoituksen antamiselle on ollut kiistattomat perusteet. Varoituksen on antanut teknisen johtajan esimiehenä toimiva kaupunginjohtaja, jolla on vastuu ja toimivalta varoituksen antamiseen.

Muut mahdolliset teknisen johtajan esittämät väittämät esihenkilöä kohtaan:

Pidätän oikeuden vastineen esittämiseen kaikista muistakin teknisen johtajan minuun kohdistamista väitteistä, joita hän esittää kuulemistilaisuudessa, sähköpostiviestinnällä luottamushenkilöille tai median välityksellä, ennen kuin teknistä johtajaa koskeva virkaoikeudellinen menettely saatetaan kaupunginhallituksen ja –valtuuston käsittelyyn.

Ulla Nykänen, kaupunginjohtaja