Tapahtumapuisto kaupungintalon ranta-alueelle

Esa Annala (vas.), Päivi Koukonen (vas.), Esa Maaranen (kesk.), Yrjö Merikoski (kesk.), Risto Mykkänen (vas.), Risto Ockensatröm (kesk.), Sinikka Riipinen (kesk.), Pieksämäen Seudun Vihreät Ry

Pieksämäen kaupungin alkuperäisessä asemakaavassa on Pieksäjärven ranta-alueet jätetty pääosin yleiseen käyttöön. Tämän periaatteen noudattamista on syytä jatkaa. Pidämme tärkeänä, että vireillä oleva kaavamuutos Pertinkujan alueella toteutetaan siten, että Pieksäjärven ranta-alue Poleenin ja Toikanniemen välillä jää yleiseksi puistoalueeksi ja yleisötapahtumien pitopaikaksi.

Miksi puistoaluetta kaupungin ydinkeskustassa tarvitaan enemmän kuin kerrostaloja? Vastaus on elinkeinojen kehittäminen. Viime aikojen kehitys matkailuelinkeinon puolella on lisännyt luontomatkailua, jossa Pieksämäellä on paljon mahdollisuuksia. Koronapandemian hellittäessä myös tapahtumamatkailu pääsee taas kasvamaan.

Tapahtumapuisto kaupungin ydinkeskustassa lisää kaupallisia mahdollisuuksia hotelli- ja ravintola-alalla ja myös muut keskustan kaupalliset toimijat hyötyvät kasvavista asiakasvirroista. Vireä ydinkeskusta ja hyvät palvelut voivat houkutella myös uusia asukkaita paikkakunnalle. Tätä varten kaupungin ydinalueella on kerrostalorakentamiseen jo paljon mahdollisuuksia. Esimerkiksi Torikadun varrella ja entisen S-marketin korttelissa. Tulevaisuutta ajatellen on selvitettävä mahdollisuuksia kaavoittaa lisää kerrostaloaluetta Asemalahden itärannalle. Pertinkujan alueen kaavassa ehdotamme kerrostalorakentamista Toikantien ja Savontien väliselle alueelle nykyisten rakennustonttien välittömään läheisyyteen.

Keskustelu