Koulutus ja elinkeinoelämän kehittäminen

Risto Ockenström

Peruskoululaki velvoittaa kuntia vastaamaan kaikkien lasten mahdollisuudesta opetukseen ja oppimiseen oppivelvollisuuden aikana. Lukiot ja ammatilliset koulut ovat kuntien ja muiden organisaatioiden ylläpitämiä oppilaitoksia, joissa nuorille ja aikuisille annetaan koulutusta ammattiin ja jatko-opintoihin.

Pieksämäki on ollut kokoisekseen vahva toisen asteen ja myös korkeakoulupaikkakunta. Meillä toimii DIAK ammattikorkeakoulun yksikkö, lukio ja ammattiopetusta Esedun, Seurakuntaopiston ja Spesian (ent. Bovallius) yksiköissä.

Menetimme joitakin vuosia sitten metsäalan ammattikorkeakoulutuksen Mikkeliin ja nyt on kirkollisten toimijoiden omistama DIAK ammattikorkeakoulun Pieksämäen yksikkö lopetusuhan alla. Varsinkin hoitoalalla on tulevaisuudessa kasvava kysyntä ammattihenkilöistä, joten Pieksämäen kannattaa pitää kaikin keinoin kiinni täällä toimivista ammatillisista oppilaitoksista. Toimitilaratkaisut ja muu koulutustoiminnan tukeminen ovat keinoja, joilla kaupunki voi vaikuttaa oppilaitosten pysymiseen. Pieksämäki onkin toiminut aktiivisesti mm. myymällä entisen lukion Bovalliukselle ja rakentamalla uudet tilat Esedulle. DIAKille kannattaa myös tarjota kaupungin vastaantuloa.

Yrityksille on tärkeätä sekä ammattityövoima että menestyminen markkinoilla. Ammattikoulutuksen toteuttamisessa on tärkeätä oppilaitosten ja yritysten yhteistyö. Menestyminen markkinoilla ja varsinkin kansainvälistyminen vaativat yrityksiltä uutta tietoa ja kykyä verkostoitua. Suomen vienninedistämisorganisaatiot muodostavat Team Finland verkoston, joka tukee ja avustaa yrityksiä uusien markkinoiden hakemisessa ja kontaktien luonnissa. Uskon, että Pieksämäelläkin nämä mahdollisuudet tunnetaan niin elinkeinotoimistossa kuin kauppakamarissakin.

Pieksämäen Lehden palstoilla on paheksuttu kaupunginhallituksen kantaa, ettei ehdotettua kaupunginjohtajan ja elinkeinojohtajan Kiinan matkaa hyväksytty. Matkan tarkoitus oli esityksen mukaan tutustua koulutusyhteistyömahdollisuuksiin, joten kaupunginhallitukselle olisi ollut viisaampaa esittää matkalle paikallisten oppilaitosten edustajia. Yritysten vienninedistämistyöhön löytyvät parhaat asiantuntijat Team Finlandista.

Keskustelu