Kyllä me vastasimme Kestävä Pieksämäki -ryhmän tapahtumaan

Päivi Majoinen

Maija Kuivalainen vaati vastinetta kouluilta ja viranhaltijoilta toimintalinjaukseen ja opettajille tiedottamiseen koskien Kestävä Pieksämäki -ryhmän järjestämää tapahtumaa 13.3.2020.

Maija Kuivalainen kirjoittaa odottaneensa vastausta sähköpostiinsa vs. opetusjohtajalta ja rehtoreilta. Maija Kuivalainen lähestyi vs. opetusjohtajaa sähköpostilla 3.3.2020 klo 11.58 ja kertoi yleisöosaston kirjoituksessaan, että lopulta sai vastauksen postiinsa.

Tallessa olevien sähköpostien perusteella vs. opetusjohtaja vastasi 7 min. myöhemmin 3.3.2020 klo 12.05 hänen kysymykseensä ja kertoi virkajärjestelyistä varsinaisen opetusjohtajan poissa ollessa. Samalla hän välitti Maija Kuivalaisen postin perusopetuksesta vastaavalle rehtorille. Poikkeustilanteessa ja postitulvassa perusopetuksen vastuurehtori vastasi Kuivalaisen viestiin 10.3. klo 13.11 ja välitti samalla viestin kaikkien koulujen rehtorille.

Vastauksessaan vastuurehtori kirjoittaa seuraavaa:

”Ilmoitus välitetään oppilaille ja heidän huoltajilleen. Huoltajan anomuksella oppilas voidaan vapauttaa koulutyöstä ja mahdollistaa osallistuminen. Opettajilla on mahdollisuus halutessaan osallistua oman ryhmänsä kanssa tilaisuuteen. Opettajat voivat käsitellä tapahtuman aiheita oman opetusryhmänsä kanssa.”

On syytä ottaa huomioon, että perjantaisin valtaosalla alakoulujen oppilaista koulupäivä päättyy jo klo 12.30. Koulukuljetukset lähtevät liikkeelle päivän päätteeksi.

Yläkoulun rehtori tiedotti tilaisuudesta kaikkia vanhempia Wilma-viestillä, ja opettajilla oli mahdollisuus viedä ryhmänsä tilaisuuteen. Lukiolla oli ylioppilaskirjoitukset kyseisenä ajankohtana meneillään, mutta tiedote tilaisuudesta oli ilmoitustaululla.

Tämän vuoden tapahtuma on jo toteutunut, mutta yleensäkin tapahtumia ennakoiden toivon, että tapahtumien järjestäjät lähestyvät kouluja ja rehtoreita huomattavasti aiemmin (mieluusti esim. 4 -6 vko:a), jotta kaikki järjestelyt saadaan hoidettua ajoissa ja jotta oppilailla on vanhempien lupa osallistua tärkeään tapahtumaan.

Yhteistyöterveisin,

Keskustelu