Poikkeusolot ovat vaikuttaneet merkittävästi työllisyyteen

Hanna Makkula

Koronaviruksen aiheuttama tilanne on vaikuttanut erittäin laajasti Etelä-Savon työllisyystilanteeseen. Toisaalta monet työnantajat ovat joutuneet lomauttamaan työntekijöitään ja toisaalta työvoiman kysyntä on voimistunut joillakin toimialoilla. Me Työ-ja Elinkeinotoimistossa olemme muuttaneet asiakaspalvelumme voimakkaasti etä-ja puhelinpalveluun, mutta nyt kesäkuun alusta aloitamme kasvokkaisen asiakaspalvelun joissakin palveluissa turvallisuuteen erityistä huomiota kiinnittäen. Edelleen asiakkailla on pääsääntöisesti käytössä laaja palveluvalikoima myös etänä toteutettuna.

Kysynnän lasku ja laajat poikkeusolot ovat ajaneet monet työnantajat lomauttamaan työntekijöitään selvitäkseen tilanteesta. Kaiken kaikkiaan lomautusilmoituksen on antanut noin yli 130 työnantajaa. Näiden ilmoitusten piirissä on Etelä-Savossa yli 8 000 työntekijää. Luvut ovat yli 20 henkilöä työllistävien työnantajien ilmoituksia, koska yhteistoimintalaki koskee heitä. Pienyritysvaltaisessa Etelä-Savossa alle 20 henkilöä työllistäviä yrityksiä on paljon, joten lomautusuhan alla on virallisia lukuja enemmän kuin tuo 8 000 henkilöä.

Lomautusuhista on realisoitunut TE-toimiston asiakkaiksi - eli työntekijöitä on jo lomautettu - noin 3 500 henkilöä. Monet työnantajat vielä siis hakevat muita ratkaisuja kuin lomautuksia. -Toivottavasti yhteiskunnan avautuminen ja valtion tukitoimet saavat helpotettua työnantajien tilannetta ja laajemmilta lomautuksilta vältyttäisiin jatkossa. Positiivista vaikeassa tilanteessa on kuitenkin se, että ainakaan vielä Etelä-Savossa lomautukset eivät ole muuttuneet irtisanoutumisiksi laajemmassa mittakaavassa.

Kaiken kaikkiaan työnhakijoiden määrä on Etelä-Savossa noussut moninkertaiseksi. Tällä hetkellä TE-toimisto on pystynyt käsittelemään kaikkien asiakkaiden hakemukset ripeästi. Yrittäjien työttömyysturva avautui kaikille yrittäjille 16.3 alkaen. Etelä-Savossa tuen hakijoita on toukokuun alkuun mennessä ollut noin 1 500, myös tämän asiakasryhmän hakemukset on käsitelty ripeästi.

Asiakaspalvelun osalta poikkeusaikana kasvokkaisesta asiakaspalvelusta luovuttiin kokonaan 18.3. Monia palveluja toimisto on jo avannutkin asteittain ja asiakasturvallisesti mm. kuntouttavaa työtoimintaa on toteutettu etäratkaisuilla ja muilla innovatiivisilla tavoilla yhteistyössä kuntien kanssa. Kesäkuussa monet palvelut avautuvat tietyin ehdoin ja niitä ratkomme hallituksen linjausten mukaan asiakkaiden turvallisuudesta huolehtien. Normaaliolojen kasvokkaiseen asiakaspalveluun palaamiseen voi kuitenkin mennä vielä kuukausia - kaikki on kiinni koronan leviämisen ärhäkkyydestä.

Poikkeusoloissa työnhakija ja lomautettuja on paljon, mutta myös kysyntää työvoimasta on. Erityisesti korostuu kaksi ammattiryhmää. Niistä ensimmäinen on maatalouden huoltovarmuuden kannalta kriittinen kausityövoima. Maatalouden kausityövoima on lähes kokonaan tullut Itä-Euroopasta. Rajojen ollessa kiinni ei ulkomaista kausityövoimaan pääse maahan niin paljon kuin tarvitaan. Yksin Etelä-Savon tarve on kiivaimpana satokautena heinäkuussa noin 1 700 henkilöä. TE-toimisto on yhdessä maatalouden toimijoiden kanssa etsimässä kotimaista työvoimaa maatiloille. Nyt työntekijätarvetta on lähinnä satokaudelle kesä-elokuulle.

Toinen kriittinen työvoima-ala on terveydenhoito, johon pandemia luo entisestään vaikeaan tilanteeseen painetta.

Tilanne on varsin arvaamaton koko maassa ja maailmassa. On kuitenkin aika kaikkien toimijoiden yhteisin voimin tehdä konkreettista työtä, jotta eteläsavolaiset työnantajat pääsevät kriisin yli niin, että aluetalous ei romahda eikä ajauduta konkurssiaaltoon ja massatyöttömyyteen. Tämä on Etelä-Savonkin kannalta avainasia.

Julkinen sektori maakunnankin tasolla pyrkii tekemään kaikkensa kriisin vaurioiden lieventämisessä, mutta selvää on, että yksityisen sektorin toimijat ja yksittäiset kansalaiset ottavat kriisin kolhut ensivaiheessa vastaan ja tässä he tarvitsevat tukea ja yhteistä jälleenrakennuksen henkeä kaikilta.

Keskustelu