Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Vaalikoneemme on avattu, löydä oma ehdokkaasi vastaamalla kysymyksiin!

Mielipide | Mitä sinulle kuuluu nuori?

Nuorten tulevaisuudenusko on säilytettävä. On keskityttävä nuorten arjen perusasioihin. On luotava olosuhteita, joilla nuori tässä haasteellisessa maailmantilanteessa löytää elämänsä polun, jota pitkin turvallisesti kulkea. Näitä polkuja meidän päättäjien, huoltajien ja eri toimijoiden yhteistyönä on tuettava ja puututtava juurisyihin, jotta nuori saa elämäneväitä.

Päätöksenteossa ja koulutusjärjestelmässä on huomioitava nuorten ikätaso ja kehitysvaihe. Kunnan on seurattava asukkaittensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin sekä kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. Nuorten on päästävä vaikuttamaan asioihin. Nuorisovaltuustot, nuorten parlamentit, oppilaskuntien hallitukset ja läsnäolomahdollisuudet päätöksenteossa esim. Lautakuntien jäsenenä lisäävät osallisuutta ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Nuorten ääni on kuuluttava.

Yksinäisyyden tunne on lisääntynyt nuorilla kaikissa ikäryhmissä. Lasten ja nuorten tyytyväisyys elämään on heikentynyt. Nuorten mielenhyvinvoinnin, erityisesti lukiolaistyttöjen hyvinvointihuolet ja päihteiden käyttö, on lisääntynyt. Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelut yhdyspintatyössä hyvinvointialueiden ja kuntien kanssa on luotava kokonaisvaltaisesti palvelemaan arjessa nuoren elämää. Järjestöjen ja yhdistyksien ennaltaehkäisevä työ on turvattava rahoituksella ja toimintaedellytyksillä. Etsivä nuorisotyö on merkittävää ja ennaltaehkäisevää toimintaa ja se tulee olla kuntien perustehtävää. Koulujen nuorisotyöntekijät tulee vakinaistaa koulujen arkeen.

Kaakkois-Suomessa koulutuksen ulkopuolelle on jäänyt koko maan tasoa useampi nuori. Koulutuksesta ei tule vähentää määrärahoja. Koulutuksen ja opetuksen järjestelmä tulee tarkastella erityisopetuksen ja oppimisen tuen kehittämisohjelmalla. Nuorten toimeentulo on turvattava opiskeluiden aikana mm. opintorahaa korottamalla ja opintotukikuukausien määrän lisäyksellä. Kesätyöpaikat ja opiskelujen ohella tehtävää työtä on tuettava nostamalla opiskelijan verovapaan ansion alarajaa. Työnteon on oltava aina kannattavaa ja kannustavaa. Oppisopimuskoulutusten ja sukupolvenvaihdosten sujuvoittaminen tulee olla nuorelle vaihtoehto. Yrittäjyyden ja koulutuksen yhteennivominen on otettava kehittämiskohteeksi nuorten työllistymisessä.

Kannan huolta erityisesti niistä nuorista, joilla on neurologisia tai muita kehityksellisiä haasteita. Heidän oppimis-, kasvamis- ja kehittymispolkunsa on suunniteltava yksilöllisesti kuntouttaen, jotta heidänkin osaamisensa ja tietotaitonsa saadaan käyttöön. Kaikki tulee pitää mukana. Nuorten hyvinvointiohjelma tulee olla osa Suomen seuraavaa hallitusohjelmaa.

Jokainen meistä pystyy saavuttamaan unelmansa uskomalla ja luottamalla omiin kykyihinsä. Yritteliäisyys ja periksiantamattomuus kantaa. Tukijoita ja mentoreita löytyy aina. Tsemppiä Sinulle nuori!

Jaana Strandman, erityisnuoren äiti, erityisopettaja, maakuntahallituksen ja aluehallituksen jäsen, perussuomalaisten kansanedustajaehdokas