Mielipide | Pysähtyneisyyden ajasta irti

Päätoimittaja evp Ilkka Seppä esittää aiheellista kritiikkiä (Pieksämäen lehti 1.9.2022) Pieksämäen ja koko Etelä-Savon kykyyn uudistua. Olemme olleet vuosia breshneviläisessä pysähtyneisyyden tilassa. Kaupunki on keskittynyt rakentamaan seiniä. Vähemmälle on jäänyt yrittäjyyden ja palveluiden kehittäminen.

Sepän tärkein huolenaihe kohdistuu kaupungin tarpeeseen tehdä uudistuksia muun muassa omaan organisaatioonsa. Samasta asiasta kirjoittaa Hanna Moilanen 17.9. Pieksämäen lehdessä ehdottaen kehittämisyhtiötä.

Kaupungin toiminnan tehostamiseksi olen tehnyt valtuustoaloitteita, joilla tähdätään muutoksiin toiminta- ja johtamisorganisaatiossa. Uudistukset voidaan aloittaa keventämällä johtoporrasta. Perusturvajohtajan tehtävä lakkaa ja hallinto- ja talousjohtajan vakanssit voidaan yhdistää.

Teknisen lautakunnan toimialaa ehdotan muutettavaksi siten, että elinkeinotoimi ja kaupunkikehittäminen sijoitetaan teknisen lautakunnan alaisuuteen. Tätä muutosta perustelen sillä, että maankäytön ja kaavoituksen suunnittelu ja kiinteistöjen hoito sekä investoinnit ovat oleellisia osia kaupungin toiminnallisessa kehittämisessä. Lautakunnan uudeksi nimeksi sopii vaikka kehittämislautakunta.

Perusturvan toiminnan siirtyessä hyvinvointialueelle tarvitsemme toimielimen, joka seuraa hyvinvointialueen toimintaa ja pitää yhteyttä siihen valvoen pieksämäkeläisten etua sosiaali- ja terveyspalveluissa. Tällainen lautakunta voidaan muodostaa laajentamalla kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan toimialaa.

Kaupungin ja muiden toimijoiden yhteistyön tiivistämiseksi esitän neuvottelukuntaa, joka koostuu kaupungin, eri järjestöjen ja oppilaitosten edustajista. Neuvottelukunnan päätehtävänä on vaikuttaa laajasti asukkaiden ja yritysten elinmahdollisuuksiin eli kaupungin elinvoimaan.

Risto Ockenström

kaupunginvaltuuston jäsen (kesk)