Mielipide | Voiko muistin heikkenemistä ennaltaehkäistä?

Tällä viikolla vietetään valtakunnallista Muistiviikkoa. Muistin ongelmat ovat yleisiä, sillä joka kolmas yli 65-vuotias kokee muistihäiriöitä. Ikä on merkittävä muistisairauksien riskitekijä, 35 prosentilla yli 85-vuotiaista on muistisairaus.

Muita riskitekijöitä ovat diabetes, keski-iän korkea verenpaine ja ylipaino, vähäinen liikunta, tupakointi ja runsas alkoholin käyttö. Myös masennus, yksinäisyys, pään vammat ja heikentynyt kuulo voivat olla yhteydessä muistihäiriöihin ja -sairauksiin.

Kansainvälisesti arvostettu suomalainen Finger-tutkimushanke (2009-2024 www.thl.fi) osoitti ensimmäisenä maailmassa, että elintavoilla voidaan ehkäistä ikääntyvien muistitoimintojen heikentymistä. Muistisairauksista 40 prosenttia liittyy elintapoihin.

Merkittävää on, että elämäntapaneuvonta ehkäisi muistitoimintojen heikentymistä myös henkilöillä, joilla on APOE4-riskigeeni. Kahden vuoden seurannassa toimintakyky säilyi, elämänlaatu parani ja kroonisia sairauksia kehittyi vähemmän. Seitsemän vuoden seurantojen tulokset ovat valmistumassa. Finger-toimintamalli on tarkoitettu terveydenhuollon toimijoiden tueksi muistisairauksia ennaltaehkäisevään työhön.

Edellä mainittuihin muistisairauksien riskitekijöihin voi jokainen vaikuttaa jo lapsuudesta lähtien. Monipuolinen sekä säännöllinen ravinto ja liikunta, riittävä uni ja muu palautuminen ovat aivoille kullan arvoisia. Aivot eivät kulu käyttämällä vaan päinvastoin laiskistuvat tekemisen puutteessa!

Aivomme kaipaavat päivittäin sosiaalisia kontakteja, pulmatehtäviä, uuden opettelua ja rutiinien rikkomista. Pienillä arjen valinnoilla voimme edistää omaa toimintakykyämme, lisätä hyvinvointiamme ja pienentää muistisairauksien riskiä. Professori Miia Kivipellon sanoin, ”tehokkain hoitomuoto on ennaltaehkäisy”.

Heidi Kesänen

Pieksämäen Muistiyhdistys ry