Mielipide | Lautakunnalla on luottamus keskenään

Arto Sepponen kirjoitti 4.8 2022 Pieksämäen Lehteen jutun, jossa koittaa käskeä teknistä lautakuntaa joihinkin toimenpiteisiin. Samalla Sepponen myös kertoo teknisen lautakunnan puheenjohtajan Timo-Juhani Liukkosen, kaupunginhallituksen Soili Moilasen, sekä kaupunginhallituksen jäsenen Teemu Laukkasen poliittisesta vastuusta. Tekninen lautakunta toimii edelleen hyvässä yhteisymmärryksessä keskenään yhdessä teknisen toimen kanssa. Teknisen lautakunnan puheenjohtajalla Timo-Juhani Liukkosella on allekirjoittaneiden mielestä lautakunnan täysi tuki luottamustehtävässään. Kaupunginhallituksen edustajat voivat osallistua kokoukseen, heillä on puheoikeus mutta ei päätäntävaltaa teknisen lautakunnan kokouksissa. Lautakunnan alaisuuteen ei kuulu kaupungin henkilöstöasiat. Hallintosääntömuutoksella myös viranhaltijoiden valinta siirrettiin virkamiehille. Arto Sepponen on Pieksämäen valtuuston ns. rivijäsen, eikä hänellä ole minkäänlaisia valtuuksia puuttua tai koittaa sotkea hyvin toimivaa lautakuntaa ja se päätöksentekoa. Mikäli lautakunta tarvitsee asiantuntija apua niin sitä osataan kyllä etsiä ihan oikeiden asiantuntijoiden parista.

Jorma Karjalainen, Jani Hirvonen

Karjalanen ja Hirvonen ovat teknisen lautakunnan jäseniä