Pääkirjoitus Äänestäminen jäi vaisuksi aluevaaleissa

Historian ensimmäisen aluevaalit saatiin sunnuntaina vietyä kunnialla loppuun, vaikka valtakunnallisen äänestysaktiivisuuden jääminen alle 50 prosentin herättää hieman huolta kansanvallan näkökulmasta. Koko maan äänestysprosentiksi jäi 47,5. Savolaisittain äänestysaktiivisuus jätti toivomisen varaa, sillä Pohjois-Savossa luku oli vielä sitäkin matalampi ja Etelä-Savossa vastaavasti vähän korkeampi.

Pieksämäellä aluevaalien äänestysaktiivisuus oli 43,4 prosenttia. Sen perusteella Pieksämäki jäi näissä vaaleissa pitämään perää koko maakunnan äänestysaktiivisuudessa. Etelä-Savon kolmesta kaupungista ainoastaan Savonlinnan äänestysaktiivisuus ylitti niukasti 50 prosentin rajan. Mikkelissä äänestysaktiivisuus oli suurin piirtein valtakunnallista tasoa.

Äänestystuloksista selviää sekin, että pieksämäkeläisten ääniä saivat ehdokkaat ympäri Etelä-Savoa. On selvää, että uusien aluevaltuutettujen tehtävä on katsoa koko hyvinvointialueen etua tasapuolisesti ja kaikkia kuunnellen. Siksi jokainen äänioikeutettu saa äänestää niin kuin haluaa ja parhaaksi näkee.

On kuitenkin mahdollista, tai jopa luultavaa, että aluevaltuutetun asuinpaikkakunnalla on ainakin jonkinlaista vaikutusta päätöksenteossa. Luultavasti huoli ja epävarmuus oman keskussairaalan tulevaisuudesta sai savonlinnalaiset lähtemään vaaliuurnille monia muita paikkakuntia innokkaammin.