Mielipide | Äänestämisen tärkeydestä

Aluevaaleissa äänestäminen on todella tärkeää. Vaalitapa on suhteellinen ja oman alueen palvelujen säilyvyyden kannalta oman kaupungin äänien merkitys korostuu. Meistä jokainen saattaa tarvita palo- ja pelastuspalveluja sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Yleensä avun tarve tulee ennalta suunnittelematta ja tällöin avun saaminen viipymättä korostuu.

Palvelujen toimivuus, saatavuus läheltä ja joustavasti on tärkeää. Vaaleissa valitaan Etelä-Savon hyvinvointialueen aluevaltuutetut. Oman paikkakunnan edustajien mukana oleminen on tärkeää, jotta oman kaupungin ääni kuuluu palveluista päätettäessä.

Vain äänestämällä ennakkoon tai äänestyspäivänä 23.1 voit vaikuttaa palvelujen säilymiseen paikkakunnalla ja lähikylillä.

aluevaaliehdokas (ps.),Pieksämäki