Mielipide | Kuntien edunvalvonta

Maakuntaliitto on alueensa kuntien omistama. Maakuntaliiton yhtenä tehtävänä on toimia kuntien yhteisenä edunvalvojana valtiovallan suuntaan kuten ministeriöihin ja virastoihin sekä EU:hun.

Maakuntaliitto on pyytänyt kunnilta niiden kuntastrategioiden pohjalta määritellyt strategiset painopisteet ja edunvalvonnan kärjet vuosille 2021-2025. Näiden tietojen pohjalta maakuntaliitto laatii kevään 2022 aikana maakunnallisen edunvalvonta-asiakirjan maakuntaliiton ja sidosryhmien käyttöön. Toivottavasti Pieksämäen kaupunginhallitus käsittelee omat edunvalvontatavoitteensa sekä sitoutuu niihin yksimielisesti.

Tämä edesauttaa maakuntaliiton tulevaa edunvalvontatyötä Pieksämäen hyväksi.

Väylävirasto vahvisti 12.1.2022 aseman remontin toteutuksen. Alkusyksystä 2017 uutena kaupunginhallituksen puheenjohtajana keskustelin silloisen Etelä-Savon ELY:n ylijohtajan kanssa Pieksämäen edunvalvontatavoitteista. Hän otti aseman kehittämisen omakseen ja neuvoi kaupunkia hakemaan ELY rahoitusta hankesuunnitelman päivittämiseen, jonka sitten toteutti WSP Finland. Tämä suunnitelma oli avainasemassa kaupungin tekemiin investointipäätöksiin, ELY investointirahoituksen saamiseen sekä eduskunnan liikennevaliokunnan, liikenneministeriön sekä Väyläviraston päättäjiin. Myös maakuntaliiton liikennejärjestelmätyöryhmän vaikuttamistyö maakuntajohtajan tukemana edisti hankkeen toteutumista. Myös kaupungin johdon ja luottamushenkilöiden jatkuva suora henkilökohtainen yhteydenpito edellä mainittuihin päättäjiin oli tarpeellinen.

Tämän tavoitteen toteutuminen kesti 4,5 vuotta, tässä ajassa ennätti vaihtua kaupunginjohtaja, valtuusto- ja eduskuntakausi. Hanke on valmiina syksyllä 2023. Edunvalvonta vaatii jatkuvaa työtä, kärsivällisyyttä ja uskoa omiin tavoitteisiin sekä tietoa siitä kehen vaikutetaan, milloin vaikutetaan ja kuka vaikuttaa.

Tulevan hyvinvointialuevaltuuston työn tulokset näkyvät vasta usean vuoden kuluttua. Tämän vuoden aikana luodaan perusta mitä palveluja, missä ja milloin maakunnan asukkaat saavat tulevaisuudessa. Mitkä ovat kuntien edunvalvontatavoitteet hyvinvointialueen suuntaan?

Maakuntahallituksen puheenjohtaja

Kaupunginvaltuutettu

Aluevaaliehdokas