Mielipide: Sote tulee - ollaanko valmiina?

Satu Jouha (vihr.) Mika Jämsä (vihr.) Inka Luostarinen (vihr.) Mika Majamäki (vihr.)

Sote-uudistuksesta on vihdoinkin tulossa totta, kun vuoden 2023 alusta kuntien sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät hyvinvointialueiden järjestettäväksi. Sinun ja meidän jokaisen äänellä on ehkä tärkeämpi merkitys kuin koskaan aikaisemmin vaaleissa, sillä annetut äänet määrittelevät, kuka tulevaisuudessa päättää siitä, millaisia palveluita ja missä palveluita on tarjolla. Ensimmäinen valittava aluevaltuusto tulee rakentamaan pohjan tulevaisuuden sote-palveluille.

Lähtökohtaisesti Sote- uudistuksella pyritään tasoittamaan eroja, joita kuntien välillä on sosiaali- ja terveydenhoitopalvelujen järjestämisessä. Uudistuksen pitäisi parantaa kansalaisten palveluja, ja samaan aikaan tuoda säästöjä, ainakin hillitä menoja. Näistä lähtökohdista palveluja tullaan tuottamaan varmasti uusillakin tavoilla. Haaste on valtion hyvinvointialueille kohdistaman rahoituksen riittävyys. Aluevaltuutettujen ensisijainen tehtävä ei saa olla säästöjen etsiminen, vaan tarpeellisten palvelujen varmistaminen. Valtion tehtävä on uudistuksen kehittäminen niin, että alueilla erilaisista lähtökohdistaan huolimatta on riittävästi resursseja palvelujen tuottamiseen. Ilman oikein mitoitettuja resursseja hyvinvointialueet tulevat eriarvoistumaan. Alueiden tekemät sairastavuutta ehkäisevät toimet täytyy jatkossa saada valtion antaman rahoituksen yhdeksi perusteeksi.

Me vihreinä haluamme kiinnittää huomiota siihen, että kaikille hyvinvointialueen asukkaille on saatavilla peruspalvelut kohtuullisessa ajassa. Ne pitää olla myös helposti saavutettavissa. Laadukas erikoissairaanhoito on sekin jokaisen oikeus. Toteutuakseen nämä tavoitteet edellyttävät myös panostamista sote-alan ja pelastustoimen työntekijöiden hyvinvointiin ja oikeudenmukaiseen palkkaukseen. Hyvinvoivat työntekijät myös sitoutuvat työhönsä.

Vihreät arvot ottavat huomioon luonnon hyvinvoinnin sekä kulttuurista ja sivistyksestä saatavat voimavarat. Näiden toteutuksessa on arvokasta kuntien ja järjestöjen kanssa tehtävä yhteistyö. Järjestöjen erityisosaamisen hyödyntäminen esimerkiksi ennaltaehkäisevissä toimissa tuo säästöjä sote-menoissa.

Aluevaltuusto päättää suoraan meidän jokaisen arkeen vaikuttavista asioista: sosiaali- ja terveysasemista, vanhuspalveluista ja pelastustoimesta. Sillä on siis merkitystä, kuka näistä palveluista päättää. Jotta maaliskuussa 2022 toimintansa aloittava aluevaltuusto edustaa monipuolisesti eteläsavolaisia, on äänestäminen tärkeää. Vain annetut äänet lasketaan, nyt on siis oikea hetki etsiä itselleen sopiva ehdokas ja käyttää sitä valtaa, mikä demokratiassa jokaiselle meistä on annettu.

Kommentoi