Mielipide: Sosiaalipalveluja asiakaslähtöisesti

Kuvituskuva. Aulikki Jääskeläinen

Anneli Korhonen

Yksityiset toimijat mukaan, jotta saadaan henkilökohtaista palvelua ja paremmin toimivia hoitoketjuja. Potilailla tulisi olla oikeus valita julkinen tai yksityinen terveysasema. Perhelääkärimallin kehittäminen ja käyttöönotto. Ihanne on, että jokaisella on ns. omalääkäri, joka hoitaa hänen terveyttään.

Pieksämäelläkin on asunnottomia ja huonosti toimeentulevia ihmisiä. On myös työttömyyttä, jolloin ei ole varaa käyttää kaikkia palveluita, joita he tarvitsisivat, ilman palvelumaksujen alennusta, joten palvelumaksut alas jopa kokonaan pois.

Paloautot ja ambulanssit on pidettävä lähellä ihmisiä, koska nopea apu on tärkeää. Pelastustoimen toimintavalmius ja suorituskyky pitää suunnitella vastaamaan kunkin alueen tarpeita, jotta kansalaisten yhdenvertaisuus säilyy apua tarvittaessa.

Pelastajien ja ensihoitajien toimintaedellytykset on turvattava. Eläköitymistä tapahtuu noin 1000 pelastajaa v 2030 mennessä. Heidän tilalleen on saatava uusia resursseja ja koulutukset aloitettava riittävän ajoissa. Hätäkeskustoimintaa täytyy kehittää erilaisten digipalveluiden avulla.

Meidän tulee olla avoin ja kilpailukykyinen ulkomaalaiselle työvoimalle. Tulijoiden pätevyydelle täytyy olla selvät säännöt. Suomen kielen hallinta on monelle ongelmallinen. Jos on pätevä hoitamaan tiettyä tehtävää ja ei osaa yhtään suomen kieltä, niin hänelle tulee tarjota kieliopintoja. Englannin kielen osaaminen auttaa jonkin verran, koska myös suomensairaaloissa se taitaa olla vaatimustasona.

Kokonaisveroaste tulee laskea kansainvälisesti kilpailukykyiselle tasolle. Tarvitsemme yrityksiä ja investointeja, jotta saadaan työpaikkoja. Yritysten täytyisi keskittää Etelä-Suomesta kartalla ylöspäin sellaisia töitä, joiden sijainnilla ei ole merkitystä. Näin saataisiin alueille, joissa työttömyysluku on suuri työllisyyttä kasvatettua ja lisää veronmaksajia sekä sairausvakuutustuloja. Ei julkisten palvelujen maksuja saa kompensoida veroja korottamalla.

Etäkäyttöä on kehitettävä yksinkertaisempaan malliin, jos se aiotaan ottaa käyttöön, Tarvitaan helppokäyttöisempiä ratkaisumalleja.

Kuraattorit ja psykologit kuuluvat oppilaiden lähelle kouluihin, eikä heidän työpanostaan saa käyttää hyvinvointialueen muihin tarpeisiin.

Hyvinvointialueen tehtävien määrä tulee käytännön toiminnan kautta tietoon. Hoitohenkilöstöön tarvitaan lisäresursseja, ei pelkkä uudistus tuo niitä lisää. Hallintoon on satsattu liikaa ja yksityisten toimijoiden mukaan ottaminen poistaisi hallinnon päällekkäisyydet. Näin saataisiin käytännön töihin lisää henkilöitä, joita jo nyt on liian vähän.

eläkeläinen (AMK-insinööri)

aluevaaliehdokas LiikeNyt

Pieksämäki

Kommentoi