Mielipide | Isojen ratkaisujen edessä

Aluevaalit koittavat tammikuussa 2022. Mistä hyvinvointialueiden toiminnassa on todella kyse? Kyse ei ole pelkästä hallinnon rakenteesta, vaikka rakenteillakin on merkitystä. Kyse on siitä, miten terveyden ja hyvinvoinnin palvelut järjestetään ja kuka niitä saa. Myös Etelä-Savon hyvinvointialueella on isoja ratkaisuja tehtävänä.

Hyvinvointialueiden toimintaa säätävät lait on jo säädetty, mutta käytännön toteutus riippuu pitkälti tulevista aluevaltuustoista. Jos emme ole tarkkana, on vaarana, että nyt rakennetaan kuntalaisesta kaukana olevia kankeita jättiläisiä tai tehdään ratkaisuja, jotka hyödyttävät enemmän terveydenhuollon suuryrityksiä kuin tavallisia kansalaisia. Palveluiden äärelle pääsyn lisäksi tarvitaan inhimillistä kohtaamista.

Hyvinvointivaltiota on sekä puolustettava että kehitettävä. Tässä on tärkeää hyödyntää alan ammattilaisten osaamista ja varmistaa, että henkilöstöä on riittävästi ja että heitä kuullaan, kun palveluja kehitetään.

Erityisen oleellista on, että palveluja rakennettaessa tunnistetaan matalan kynnyksen mielenterveyspalveluiden ja ennaltaehkäisevän työn merkitys. Mielenterveyden häiriöt ovat edelleen yleisin syy työkyvyttömyyseläkkeelle joutumiseen. Tällä on valtava hintalappu niin inhimillisesti kuin taloudellisesti. Eksyneen nuoren auttamisella voidaan pelastaa kokonainen elämä. Masentuneen vanhemman saadessa apua ajoissa kannatellaan koko perhettä.

Olemme nähneet, että myös Etelä-Savon hyvinvointialueella tarve on erityisen akuutti - näin koronakriisin jälkeisessä maailmassa varsinkin nuorten pahoinvointi on lisääntynyt merkittävästi. Viime vuosien aikana Etelä-Savossa on tehty toiseksi eniten itsemurhia Suomessa.

Vihreät on esittänyt, että jokaisessa kunnassa olisi matalan kynnyksen mielenterveyspalvelupiste. Isommissa kaupungeissa kuten Pieksämäellä se voisi olla kiinteä, pienemmissä kunnissa kuten Hirvensalmella se voisi toimia esimerkiksi kerran viikossa tai liikkuvana palveluna. Tarvitsemme myös palvelut turvaavaa terapiatakuuta koko maahan.

Näissä vaaleissa voidaan turvata laadukkaat palvelut, torjua eriarvoisuutta ja edistää ihmisten yhdenvertaista kohtelua.

vihreiden varapuheenjohtaja

kansanedustaja

sosionomi (AMK)

aluevaaliehdokas (vihr)