Pääkirjoitus: Omaishoitajien asemaa täytyy yhä parantaa

Omaishoitajista puhutaan paljon ja samalla korostetaan omaishoitajien tärkeyttä, mutta varsin usein omaishoitajien ääni jää kuulematta. On tärkeää ymmärtää, että omaishoito kuuluu jokaiselle tavalla tai toisella. Omaishoitaja on henkilö, joka auttaa perheenjäsentä tai muuta läheistä, joka ei sairauden, vamman tai muun syyn vuoksi voi selvitä arjen askareista omatoimisesti. Alkava viikko on valtakunnallinen omaishoitajien viikko.

Usein omaishoitajaksi ryhtyy esimerkiksi oma puoliso, mutta paljon omaishoito koskettaa myös työikäisiä ihmisiä, jotka ryhtyvät esimerkiksi omien vanhempiensa omaishoitajiksi. Silloin kysymys on todellisesta tasapainoilusta oman perhe-elämän, ansiotyön sekä läheisen hoidon yhteensovittamisessa. Tällaisia ihmisiä arvioidaan olevan Suomessa noin 750 000. Mutta ei omaishoito ole vain ikäihmisten hoitamista vaan se voi tulla eteen elämän eri vaiheissa. Monet hoidettavat ovat lapsia tai työikäisiä.

Ilman omaishoitajia yhteiskunnan kantokyky luultavasti romahtaisi tai ainakin se olisi vielä nykyistäkin kovemmalla koetuksella. Omaishoito on lisäksi jatkuvasta hoitajapulasta kärsivälle yhteiskunnalle varsin taloudellista toimintaa. Omaishoitajia täytyy tukea auttaa kaikin mahdollisin, että he jaksavat toimia tehtävässään. Samalla varmistetaan että myös hoidettavat saavat hyvää hoitoa jatkossakin.

Kommentoi