Mielipide: Maanomistajan asema vaatii parantamista

Vesa Kallio

Vaikka yhteiskunnan perusrakenteet ovat Suomessa jo olemassa, luo muuttuvat olosuhteet uusia vaatimuksia yksityisen maanomistuksen rajoittamiselle ja maaomaisuuden haltuunotolle. On välttämätöntä, että maanomistajien asemaa parannetaan lunastuslakia uudistettaessa.

Erityisen tärkeää maanomistajan aseman parantaminen on tilanteissa, joissa lunastusta käytetään ansaintatarkoituksessa kuntien, kaupunkien tai muiden ns. yhteiskunnallisten toimijoiden taholta. Tähän kuuluvat myös mm. voimalinjayhtiö Fingrid sekä muut energia-alan toimijat.

Uudistuksessa esitetty korotus lunastuskorvaukselle on täysin riittämätön. Kun jo lähtötaso on käytännössä mitätön, ei 15 prosentin korotuksella ole edes symbolista merkitystä. Prosenttien sijaan tulee toteuttaa merkittävä euroina realisoituva korotus.

Lunastustoimitusten suurimpia kärsijöitä ovat mm. tuulivoimahankkeita varten rakennettavien uusien voimalinjojen alle maitaan menettävät maanomistajat. Julkisuudessa keskustellaan paljon itse tuulivoimapuistoista, mutta merkittävästi suurempi haitta aiheutuu linjoista, joilla sähkö siirretään puistoista käyttäjille.

Nämä linjakorvaukset ovat täysin riittämättömiä, joten lakia tulee muuttaa siten, että maanomistajalle maksetaan korvauksia vuokrana vuosittain tai jollain muulla määrävälillä. Jos toisen maalla tehdään bisnestä, tulee siitä saada korvaus.

Tämä on myös tasapuolisuuskysymys, koska tuulivoimapuiston maasta maanomistaja saa vuokraa, mutta linjan alle jäävästä maasta maanomistaja saa vain merkityksettömän kertakorvauksen, vaikka haitta on ikuinen.

Koko lunastuslain uudistamisen keskeinen tavoite tulee olla, että yksityisen maaomistuksen hyödyntäminen puhtaasti ansaintatarkoituksessa ilman kunnollista korvausta maanomistajalle loppuu. Muussa tapauksessa lunastuslaki ei ole oikeudenmukainen.

Maanomistajalle ei voi enää jatkossa jäädä pelkkä talkoolaisen ja maksumiehen rooli.

toiminnanjohtaja

MTK-Etelä-Savo

Kommentoi