Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Mielipide | Hoidon tarve – ikä ei ole este

Arvio hoidon tarpeesta on osa kaiken ikäisten asiakkaiden tai potilaiden hoitoa. Terveydenhuoltolaki ja ns. päivystysasetus säätävät hoidon tarpeen arviointia.

Hoidon tarpeen arviointi ei tarkoita samaa kuin taudinmääritys. (Valvira). Hoitoprosessin eri vaiheissa terveydenhuollon ammattilainen yhteisymmärryksessä asiakkaan tai potilaan kanssa arvioi tarvittavaa hoitoa ja hoidon kiireellisyyttä (THL).

Asiakkaan tai potilaan terveydentila on pohjana arvioitaessa hoidon tarvetta. Kaikkea haluamaansa hoitoa asiakkaalla tai potilaalla ei ole siis oikeutta saada, mutta ikä ei ole määrittävä tekijä kiireettömän hoidon arvioinnissa. Kiireellisen hoidon perusteista on annettu erikseen valtakunnalliset yhtenäiset ohjeet aikuisia sekä lapsia ja nuoria varten. (THL).

Terveyskeskuksissa hoitoprosessit painottuvat kroonisiin eli pitkäaikaissairauksiin ja ehkäisevään kansanterveystyöhön. Pitkäaikaissairaiden hoitoon pääsyä turvaavat monet säännökset. Lääketieteellisesti perustellut seurannat ja hoidot sekä jatkuvuudet hoitosuhteisiin kuuluvat hoitoprosessiin. (Valvira).

Vanhusten viikkoa on vietetty. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (2012) edellyttää hoidon tai palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä jo kartoittamaan iäkkään toimintakyky luotettavin arviointivälinein. Lain avulla varmistetaan iäkkäiden henkilöiden palvelutarpeiden laadukas selvittäminen ja tarpeisiin vastaaminen. Palvelujen tuottajilta edellytetään myös palvelujen laadun ja riittävyyden arvioimiseksi palautteiden keräämistä palveluja käyttäviltä.

Syyskuussa vietimme vauvan päivää. Kaikki vauvat tarvitsevat erityistä huomiota. Maailman sydänpäivä oli myös syyskuussa. Tarvitaan kannustavia tekoja sydänten terveyden hyväksi. Tulossa on elinsiirtoviikko. Tarvitaan tietoa ja taitoa. Asiakas- ja potilasystävällistä kuntaa ja kaupunkia tarvitaan sote-uudistuksesta huolimatta.

Arviointia hoidon tarpeesta tekevät sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset. Työvoiman puute näkyy useilla sosiaali- ja terveydenhuollon sektoreilla. Poliittisten päättäjien tulisi tarttua ongelmaan.

Tehy:n puheenjohtaja kuuluttaa sellaista palkkaohjelmaa, jolla varmistettaisiin hyvinvointiyhteiskunnan ja suomalaisten terveyden jatkumo. Koulutettujen sote-työntekijöiden pysyminen työpaikoillaan on jo haastavaa, koska työntekijät ovat pitkään sinnitelleet ja venyneet tehtävissään. (Rytkönen 2021, Tehy 9-2021).

Sote-alan ammattilaiset myös kouluttautuvat jatkuvasti ja lisäkoulutuksen tulisi suoraan vaikuttaa palkkaan. Sote-uudistukseen kuuluu työn kehittäminen ja hoidon tarpeen arvioiminen edelleenkin (Allen 2021, Tehy).