Mielipide | Ammatillisen koulutuksen rahoitusta ei saa vaarantaa

Opetus- ja kulttuuriministeriön valmistelema asetus uhkaa ammatillisen koulutuksen toteutusta Etelä-Savossa. Erityisesti asetus vaarantaa luonnonvara-alan koulutuksen koko maassa.

Etelä-Savon maakunnan strategisiksi kärjiksi on valittu metsä, vesi ja ruoka. Kaikki nämä liittyvät luontoon ja sitä kautta luonnonvara-alan koulutuksen järjestämisellä on suuri merkitys maakunnan elinvoimalle.

Luonnonvara-alalla kesä on merkittävin aika käytännön osaamisen ja oppimisen kannalta. Luonto ja luonnonvara-ala eivät lomaile tai mene kiinni kesäksi eivätkä kotieläimet vietä kesälomaa. Tämä vuoksi heinäkuuta ei tule sulkea opiskelijavuoden määrittelyn ulkopuolelle, kuten OKM esittää.

Edellinen pätee myös moneen muuhun alaan, kuten matkailuun ja ravintola-alaan. Etelä-Savon kaltaisessa maakunnassa kesä on sesonki, joka tuo elinvoimaa niin matkailijoiden kuin vapaa-ajanasukkaiden kautta ja tällöin palvelujen tarve on korkeimmillaan.

Ammattiopistot toimivat monialaisesti. OKM:n suunnitelmien myötä eri tutkinnot päätyvät eri kustannuskoreihin, minkä seurauksena erityisesti monialaisen koulutuksen järjestäjien mahdollisuudet eri koulutusten järjestämiseen heikkenevät, vaikka kokonaisrahoitus säilyisi ennallaan.

Luonnonvara-alalla tarvitaan kalliita opetusvälineitä alan luonteesta johtuen. Maa- ja metsätalous on koneellinen toimiala, jolta vaaditaan jatkuvasti korkeampaa teknologiaa ja uusien innovaatioiden käyttöönottoa. Mikäli näihin ei ole resursseja, ei alalle tule riittävästi eikä riittävän osaavia tekijöitä.

Etelä-Savo on muuttotappiosta kärsivä maakunta. Keskeinen keino pysäyttää muuttotappio on tarjota nuorille korkeatasoisia koulutusmahdollisuuksia omassa maakunnassa. Erityisen merkittävä tämä on ammatillisen koulutuksen osalta, jossa Etelä-Savon maakunta kärsii monella alalla työntekijäpulasta.

Ammatillisen koulutuksen rahoituksesta päätettäessä on katsottava koulutuksen tarvetta ja tilaa laajemmin kuin vain rahoituksen näkökulmasta. Ammatillisessa koulutuksessa on mitä suurimmassa määrin kyse koko Etelä-Savon maakunnan elinvoimaisuudesta.

puheenjohtaja

toiminnanjohtaja

MTK-Etelä-Savo