Mielipide | Aktiivista työelämää eläkeaikana

Etelä-Savossa on tutkimuksien mukaan Suomen ikääntynein väestö. Meillä on myös vakava työvoimapula, joka osittain on myös osaamispulaa. Yrityksiin ei löydy osaavaa ammattitaitoista työvoimaa lähiseuduilta, ja tämä on osaltaan tulppana yritysten kehitys- ja kasvunäkymissä.

Olisiko meillä Etelä-Savossa mahdollisuus edistää eläköityneiden osaajien työllistymistä?

Yrityksillä voi olla tarjota osa-aikaista työtä innovatiivisten opiskelijoiden lisäksi myös osaaville ja kokemusta omaaville eläkeläisille. Valtakunnallisesti on edistettävä sellaisia toimintamalleja, joilla saadaan työhön haluavat ikäihmiset ja työnantajat kohtaamaan.

Eläkeliiton tekemän kyselyn mukaan jopa 70 prosenttia kyselyyn vastanneista noin 900 henkilöstä, ilmoitti tehneensä työtä eläkkeellä ollessaan. Kyselyyn vastanneiden eläketulo oli keskimääräistä selkeästi suurempi, jolloin voidaan vetää johtopäätös eläkkeellä työllistymisen positiivisista vaikutuksista tuloihin. Tulotason nouseminen ei ole ainut positiivinen tulos. Työnteon koetaan antavan sisältöä ja sosiaalisia suhteita elämään. Näiden tekijöiden merkitys on elämän laadun kannalta suuri.

Nyt olisi aika asenteiden muutokselle

Ikääntyvän väestön työllistäminen on yrityksille usein myös kustannustehokasta. Aikaa ei mene liikaa työtehtäviin kouluttamiseen, sillä heillä on usein kokemusta ja asiantuntijuutta taustalla.

Työtä voisi tarjota esimerkiksi erilaisten osaamispoolien kautta. Avataan työstä kiinnostuneille henkilöille mahdollisuus kirjautua anonyymiin työnhakijapooliin. Yritys voi ottaa yhteyttä osaajaprofiilin kautta työntekijään ja työllistää hänet kummallekin osapuolelle sopivalla tavalla. Myös yrittäjyys on eläkettä nauttivalle henkilölle erinomainen mahdollisuus tehdä työtä sen verran kuin itselle sopi. Alihankintaa ja lyhyitä työpätkiä on usein tarjolla.

Eläkkeellä työtä voi tehdä usein ilman, että verotusarvo työstä nousee liian korkeaksi. Valtion puolelta eläkkeelle jääneiden työntekoa ei suoraan tällä hetkellä kannusteta verotuksella. Tähän pitäisi saada pikaisesti muutos. Työntekoa eläkkeellä ei pidä kurittaa, sillä sen kautta meillä on mahdollisuus saada vahvoja osaajia työelämään vielä varsinaisen työuran lisäksi. Meillä ei ole varaa sivuuttaa tätä arvokasta osaajajoukkoa.

Käännetään Etelä-Savon ikäjakauma meille positiiviseksi asiaksi!

Haluaisin myös haastaa eri toimijoita mukaan miettimään kuka rakentaisi meille maakunnallisen alustan, jossa työtä etsivät eläkeläiset ja yritykset kohtaisivat. Alustan kautta olisi myös hyvä jakaa tietoa erilaisista yrittäjyyden mahdollisuuksista ja esimerkiksi eläkkeellä tehtävän työn verotuksesta.

aluejohtaja

Etelä-Savon Yrittäjät