Mielipide: Luottamus valtaa tärkeämpi

Kuvituskuva. Jaana Virtanen

Seppo Häkkinen

Onneksi olkoon juuri valittu valtuutettu. Onnittelujeni lisäksi toivotan sinulle voimia, viisautta ja Jumalan siunausta tehtävääsi.

YK:n pääsihteeri Dag Hammarskjöld kirjoitti päiväkirjassaan Kiinnekohtia: ”Valtaa ansaitsee vain se, joka päivittäin hankkii oikeutuksen sen käyttöön.” Tästä aukeaa kaksi tärkeää näkökulmaa.

Ensinnä valta on annettua. Sana ”valtuutettu” kuvaa hyvin suhdetta valtaan. Se on äänestäjien valtaa, joka on luovutettu valtuutetulle lainaan käytettäväksi kuntalaisten puolesta yhteiseksi hyväksi.

Toiseksi valtuutetun tulee hankkia oikeus hänelle uskotun vallan käyttöön ratkaisuillaan ja päätöksillään. Se on työn tekemistä kaikkien kuntalaisten parhaaksi.

Pelkkä valta ja vallan käyttäminen eivät tuo vielä hyvää lopputulosta. Jotta yhteinen hyvä ja kuntalaisten paras toteutuisivat, tarvitaan hyvää päätöksentekokulttuuria. Se edellyttää ennen kaikkea luottamusta.

Pitäisikö vallankäytön näkökulma vaihtaakin luottamuksen rakentamiseksi? Nimittäin jos luottamusta ei ole, vallankäyttö muuttuu välineelliseksi etujen ajamiseksi. Silloin yhteiset päämäärät katoavat ja seurauksena on organisaation raunioituminen sisältäpäin.

Valta vie ajatukset helposti voittajiin ja häviäjiin.

Luottamus on valtaa tärkeämpi. Valta vie ajatukset helposti voittajiin ja häviäjiin. Näin kuntavaaleista useissa medioissa on uutisoitukin. Voittamista tärkeämpää on pitkäjänteinen luottamuksen rakentaminen.

Luottamus on vallankäytön perusta. Luottamus mahdollistaa tehokkaan päätöksenteon ja yhteiseen päämäärään pyrkimisen erilaisista näkemyksistä huolimatta. Se myös ehkäisee ristiriitojen syntymistä tai ainakin niiden kärjistymistä, sillä luottamuksen vallitessa niitä rohjetaan käsitellä avoimemmin kuin epäluottamuksen ilmapiirissä.

Luottamushenkilöiden ja luottamuselinten tulisi siis tulla nimensä mukaisiksi, luottamuksen rakentajiksi, sama koskee luonnollisesti myös viranhaltijoita ja työntekijöitä. Luottamuksen rakentamisen kautta vallankäyttökin asettuu kohdalleen, yhteisen hyvän palvelukseen.

Mikkelin hiippakunnan piispa

Kommentoi