Mielipide: Lasten, nuorten ja lapsiperheiden ja vanhusten tulevaisuudesta huolehdittava

Kuvituskuva. Sami Haanpää

Kaija Viljakainen

En ole juuri harrastanut kirjoittelua, mutta kyllä se yksi tai kaksi kirjoitusta syntyy näin kuntavaaleissakin.

Maailma on muuttunut lopullisesti. Paluuta ei ole enää koronaa edeltävään aikaan. Kunnalle ja kuntalaisille muuttuva ympäristö on tuonut monia uusia haasteita. Työelämä on myös murroksessa ja yhä enemmän tehdään työtä etänä. Tämä on otettava huomioon niin työntekijöiden jaksamisessa kuin työskentelyolosuhteissa.

Ei ole yhdentekevää millaisia päättäjiä valitaan kuntaa kehittämään. Valittavien päättäjien tulee omata vastuullisuutta ja tahtoa toimia rakentavasti vaikeissakin asioissa huomioiden päätösten teossa koko Pieksämäen ottaen huomioon myös Naarajärven, Jäppilän, Virtasalmen ja haja-asutusalueet. Ja viedä kaupunkia eteenpäin ei taaksepäin.

Keskustan periaatteisiin kuuluu ihmisten omatoimisuuden tukeminen. Tämä tarkoittaa käytännössä mm. perheiden vapautta valita heidän tilanteeseensa parhaiten sopiva lastenhoitomuoto. Kaupungin taholta perheitä voidaan tukea esimerkiksi lasten kotihoidon kuntatuella ja järjestämällä erilaisia päivähoitovaihtoehtoja. Tärkeätä on lisätä kotien tukemista järjestämällä tarpeen mukaista kotiapua niin, etteivät ongelmat kasaudu perheissä uupumuksen tai muiden vaikeuksien takia.

Lasten päivähoidon, esiopetuksen ja alakoulujen pitää olla lähipalveluina kaikilla alueilla. Keskusta puolustaa pieniä päiväkotiyksiköitä. Pitkät kuljetusmatkat eivät ole lapsille hyväksi ja kuljetuksillakin on hintansa. Käytetään rahat mieluummin henkilöstön palkkaukseen.

Liikunnan merkitys lapsille ja nuorille on erittäin suuri. Koulumatkojen kulkeminen jalan tai pyöräillen on hyvää liikuntaa edellyttäen, että matkat ovat kohtuullisia ja liikenneväylät turvallisia. Kaupungin on viisasta tukea liikuntaa myös rakentamalla erilaisia liikuntapaikkoja. Esimerkiksi Pieksämäellä on liikuntamahdollisuudet otettu monipuolisesti huomioon.

Lasten ja nuorten koulutuksessa on pääpaino pantava hyvätasoiseen opetukseen. Hyvät oppimisympäristöt vaativat myös seiniä. Nuorten tulevaisuuden kannalta tulisi lisätä entisestään lukion ja ammatillisen koulutuksen yhteistyötä.

Keskusta pitää tärkeänä huolehtia myös lasten ja nuorten sivistyksestä ja kulttuuriharrastuksista. Kirjastopalvelut on pidettävä helposti saatavina ja lähipalveluna ja erilaiset musiikki- ja taideharrastukset on otettava huomioon myös kantakaupungin ulkopuolella. Pieksämäki on huolehtinut hyvin kulttuuriharrastusmahdollisuuksista ja näin pitää olla myös jatkossa.

Ikäihmisten mahdollisuus ulkoilla ja osallistua esim. kulttuuritapahtumiin riippumatta siitä, missä asuu on turvattava. Yksinäisyys ja syrjäytyminen vaivaa monia ikäihmisiä ja myös nuorempiakin ja sen taittamiseen me kaikki voimme osallistua. Vapaaehtoistyössä ja järjestöissä on luotu monia mahdollisuuksia rinnalla kulkemiseen ja tukemiseen.

Nykyistä valtuustoa haukutaan oikein todella niin uusien ehdokkaiden kuin vanhempienkin ehdokkaiden toimesta. Monissa asioissa on valtuusto onnistunut. Katsotaan yhdessä luottavaisina huomiseen rakentaen ylipuoluerajojen yhdessä elinvoimaista kaupunkia, jossa kuntalaisilla on hyvä asua ja elää sekä yrittää.

kuntavaaliehdokas (kesk.)

Kommentoi