Mielipide: Omaishoidon arvo ja arvostus

Anne Hämäläinen

Omaishoidolla on väliä. Kuinka paljon omaishoitajat säästävät kunnan varoja?

Esimerkkejä ikääntyvän ja vammaisten palvelukustannuksista vuonna 2019: Omaishoidon palkkio keskimäärin 440 euroa/kk+3 vapaapäivää/kk, jolloin omaishoidettava tehostetussa palvelu-asumisessa (186 euroa/vrk), josta kustannukset kunnalle: 11 976 euroa vuodessa. Kotihoito, sis. 3 kotikäyntiä/vrk (ilman tukipalveluja): 111 euroa/vrk, josta kustannukset kunnalle: 40 515 euroa vuodessa. Ns. vanhainkotihoito 214 euroa/asiakas/vrk, josta kustannukset kunnalle 78 110 euroa vuodessa. (Lähde: Lähellä-lehti 1/2021, s.10)

Ajatelkaapa, jos omaishoitajat lopettaisivat tekemänsä hoitotyön? Silloinhan se romuttaisi kuntien ja ilmeisesti tulevien hyvinvointi-alueiden talouden kertaheitolla. Näin vaalien alla vaikuttaa siltä, mettä omaishoidon arvostus on korkealla, mutta kuinka käy vaalien jälkeen? Näkyykö arvostus käytännössä ja määrärahassa?

Omaishoitajayhdistysten ja kuntien välistä yhteistyötä tulisi tuoda näkyvämmäksi. Lisäksi omaishoitoa tulisi kehittää siten, että omaishoidettavalla olisi oikeus kotihoidon lääkäripalveluihin. Em. palvelu toimii kotihoidossa, mutta ei omaishoidossa.

Suunnitteilla oleva sote-uudistus on siirtämässä omaishoidontuen järjestämisen hyvinvointi-alueille, joita ilmeisesti on tulossa 21 kappaletta. Mielestäni vaarana tällaisessa uudistuksessa on, että pienet kaupungit ja niiden asukkaat jäävät suurten kasvukeskusten varjoon. Olen huolissani siitä, miten tässä uudistuksessa tulee käymään Pieksämäen?

sh/yrittäjä/omaishoitaja

kuntavaaliehdokas (kok.)

Kommentoi