Mielipide: Pieksämäki voisi olla seuraavan kaltainen:

Kuvituskuva. Santra Hallenberg

Jorma Karjalainen

Pieksämäen taajamat ovat viihtyisiä ja elinvoimaisia. Siitä saamme kiittää yhteisöllisyyteen sekä kulttuuri- ja ympäristöarvoihin panostavaa suunnittelua.

Taajamamme ovat myös turvallisia, sillä niissä on otettu huomioon erityisryhmien, kuten lasten, ikäihmisten ja liikuntarajoitteisten tarpeet. Rakennuksista pidetään huolta siten, että ne ovat turvallisia käyttää koko niiden elinkaaren ajan.

Pieksämäen liikuntapaikat ovat toimivia, helposti saavutettavissa ja riittävän edullisia jokaisen käyttää.

Luonnon monimuotoisuuskin on lisääntynyt: nurmikoita on muutettu niityiksi, joitakin avoimia alueita hoidetaan laidunnuksella ja uhanalaisten lajien elinympäristöjä vaalitaan tunnollisesti.

Myös katupuiden määrää ja lajikirjoa on lisätty ja koko rakennettu ympäristö pursuaa istutuksia ja viherkattoja.

Ydinkeskustamme on omaleimainen yhteinen olohuone, jossa lähipalvelut ovat saavutettavissa kävellen, pyöräillen tai vaikka soutamalla.

Matkakeskus ympäristöineen on lisännyt koko alueen elinvoimaa; älykkäät matkaketjut, pyörä- ja liityntäparkit sekä säännöllisesti liikennöivät lähijunat mahdollistavat nykyistä laajemman työssäkäyntialueen.

Sivutaajamissa toimii kimppakyytijärjestelmä ja peruspalvelut on räätälöity useimpien saavutettaviksi. Keskeisimmän tieverkoston kunnosta huolehditaan ajallaan.

Tarkoituksenmukaiset tietoliikenneyhteydet mahdollistavat etätyöskentelyn ja sujuvan arjen myös kauempana palveluista.

Viheralueverkostomme on kattava ja kaikkien saavutettavissa. Maankäytössä ja metsien hoidossa huomioidaan hiilinielujen ja hiilivarastojen säilyttäminen ja kasvattaminen myös tuleville sukupolville.

Huomattava osa kunnassa kulutettavasta sähköstä on uusiutuvaa ja tuotetaan Pieksämäellä.

Kaupungin omistamien rakennusten elinkaarta ja energiatehokkuutta on lisätty ja niiden käyttöaste on korkea.

Tämä kaikki yllä mainittu on kiinni meistä itsestämme ja niistä luottamushenkilöistä, joita äänestämme valtuustoon seuraavalle nelivuotiskaudelle.

Kuntavaaliehdokas (vihr.)

Kommentoi