Mielipide: Vahvojen ja menestyjien yhteiskunta vol. 2

Mervi Koskinen

Tekniikan kehittyminen ja palvelujärjestelmien automatisoituminen on ottanut valtavan harppauksen parin viimeisen vuosikymmenen aikana. Tämä on tarkoittanut yhteiskunnan palvelujen siirtymistä suurelta osin verkkoon, minkä johdosta asioiden hoitaminen on helpottunut huomattavasti. Toisaalta se on valitettavasti johtanut myös lähipalveluiden työntekijämäärien supistamiseen ja toimipisteiden lakkauttamiseen.

Kaikille verkossa asiointi ei kuitenkaan ole mahdollista. Vanhusten ja vajaakuntoisten asiointi on vaikeutunut asiointipalveluiden verkkoon siirtymisen myötä. Kun verkkoasiointiin ei ole kykyjä tai laitteita, voi palvelujen saavutettavuus olla melko mahdotonta ja asioiden hoito vaikeutua oleellisesti. Tältä osin ei voida missään nimessä puhua palvelujen tasa-arvoisesta saavutettavuudesta.

Toisaalta lähipalveluiden karsiminen ja verkkoon siirtyminen on luonut olemassa olevan syrjäytymisen uhkan sosiaalisten tilanteiden haasteista kärsiville ja yhteiskunnan rattaista pudonneille ihmisille. Kotoa ei enää tarvitse poistua, jos ei halua, tai kykene. Kärjistettynä: elämiseen tarvittavat tuet ovat haettavissa verkossa, ruoka on tilattavissa verkossa, sairastapauksissa etälääkäri ottaa vastaan verkossa ja terapiapalvelut - nekin voit halutessasi hoitaa verkossa!

Syrjäytymisen uhka koskettaa aivan liian monta nuorta tämän päivän yhteiskunnassa. Mielenterveyden ongelmat, psykososiaalisen tuen tarve, päihderiippuvuus tai kiusaamisen kohteena oleminen saattavat suistaa ihmisen tilanteeseen, josta on vaikea selvitä omin avuin pois. Mielenterveys- ja päihdepalveluiden ja lastenpsykiatrian piiriin pääsyyn on jopa useiden kuukausien pituiset jonot, ja akuuttia apua on liian usein vaikeaa saada oikea-aikaisesti.

On hyvä, että sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla kannetaan huolta kautta linjan syrjäytymisestä ja sen ehkäisystä lukuisten projektien ja erilaisten työmuotojen, kuten etsivän nuorisotyön, avulla. Surkuhupaisaa kuitenkin on, että yhteiskunta pyrkii samaan aikaan monin keinoin torjumaan syrjäytymistä, jolle se itse kuitenkin luo puitteet palvelujärjestelmien muuttumisen myötä. Tietääkö oikea käsi, mitä vasen tekee?

On hyvä, että yhteiskunta ja sen palvelut kehittyvät, kunhan se ei tapahdu heikoimmassa asemassa olevien kustannuksella ja heitä sivuun jättäen. Yksi asia elämässä ei kuitenkaan koskaan tule muuttumaan: ihmisen tarve yhteyteen.

Kommentoi