Pääkirjoitus: Väestörakenteen muutos haastaa kaikkia kuntia

Suomi on pitkä maa, jossa alueelliset erot ovat suuria ja ihmiset ovat erilaisia. Koko Suomea, kaikkia alueita ja kaikkia kuntia jokaista suomalaista yhdistää kuitenkin yksi asia, eli väestörakenteen ikääntyminen. Koko ajan on enemmän vanhempaa väkeä ja nuorempien osuus pienenee jatkuvasti.

Eikä tilanenteeseen ole parannusta näköpiirissä. Vuonna 2019 syntyvyys Suomessa oli 45 000, mikä oli mittaushistorian alhaisin niin Suomen kuin koko Pohjoismaiden historiassa. Vielä 1990- ja 2000-luvuilla Suomen syntyvyys oli suhteellisen korkealla tasolla muihin vauraisiin maihin verrattuna. Nykytrendin mukaan syntyvyys laskee ainakin vuoteen 2100 saakka.

Suomen väestörakenteen kehitys huolettaa myös aluetutkija Timo Aroa, joka herättelee ihmisiä huomaamaan sen seurauksia tulevaisuudessa. Hän julkaisi viime torstaina Twitterissä Suomen väestökehitystä kuvaavan tilastokartan. Sen mukaan vuosina 2019-2040 lasten määrä vähenee Suomessa 183 000 henkeä, ja työikäisten määrä vähenee samaan aikaan 103 000 henkeä. Vastaavasti iäkkäiden määrä kasvaa noin 287 000 henkeä.

Tilastokartta kertoo karua kieltä siitä, että iäkkäitä ihmisiä tulee olemaan Suomessa selvästi enemmän kuin työikäistä väestöä. Tilanteen parantaminen vaatii nopeasti tekoja, joiden vaikutukset näkyvät kuitenkin vasta viiveellä. Myös Pieksämäki on ongelman kanssa kasvokkain.

Kommentoi