Mielipide: Seniorit ja kuntavaalit

Pekka Valtari (kok.)

Tunnetusti Pieksämäellä on runsaasti eläkeläisiä. Viime vuoden tilastojen mukaan Pieksämäen asukkaista reilut 33 prosenttia on vähintään 64 vuotta täyttäneitä. Vastaava luku koko Suomessa on alle 23 prosenttia. Näin suuri ikäihmisten osuus kaupungin kaikista asukkaista asettaa luonnollisesti omat vaatimuksensa kaupungin tarjoamille palveluille. Meidän ikäihmisten täytyy vielä lisäksi muistaa, että äänestysikäisistä osuutemme on vieläkin suurempi. Toisaalta meiltä löytyy niin paljon elämänviisautta, että tuskin kukaan meistä ajattelee, että vain meidän tarpeista täytyisi pitää huolta. Vastakkainasettelua eri ikäryhmien välillä tulee välttää mahdollisimman paljon, vaikka olemmekin sitä mieltä, että meille kuuluu tarvitsemamme kohtuullinen osuus kaupungin tarjoamista palveluista.

Tulevissa Kuntavaaleissa voisi meidän senioreiden tavoitteet ilmaista yksinkertaisesti, että Pieksämäellä tulisi huomioida senioreiden tarpeet arjessa, asumisessa, palveluissa ja ympäristössä. Tuskin kukaan voi olla näistä tavoitteista eri mieltä. Miten nämä tavoitteet sitten saavutetaan onkin jo vaikeampi tehtävä.

Ikäihmiset tarvitsevat kaupungin päättäjien joukkoon heidän asioitaan ajavia edustajia. Näiden edustajien tulee pystyä tekemään yhteistyötä muiden päättäjien kanssa kaupungin kokonaisvaltaisen kehityksen puolesta. Tulevilla päättäjillä on myös suuri vastuu olla perillä senioreiden tarpeista ja toiveista. Ikäihmisiä koskevat päätökset eivät saisi perustua mutu-tuntemukseen vaan oikeaan tietoon ja päätösten vaikutuksiin.

Pieksämäellä toimii kuntalain mukainen Vanhusneuvosto, jossa on mukana eri eläkeläisjärjestöjen ja kuntapäättäjien edustajia. Koronaepidemia on luonnollisesti vaikuttanut neuvoston toimintaan, mutta silti näyttää kahden viimeisimmän vuoden pöytäkirjojen perusteella siltä, että mitään suuria senioreiden jokapäiväiseen elämään vaikuttavia asioita siellä ei ole käsitelty. Voitaisiinko Vanhusneuvoston toimintaa tehostaa ja samalla myös kehittää eri järjestöjen yhteistyötä ikäihmisten asioiden eteenpäin viemiseksi?

Meitä ikäihmisiä on Pieksämäellä runsaasti ja nyt meille tarjoutuu mahdollisuus Kuntavaalien muodossa vaikuttaa omiin asioihimme. Meidän senioreiden sekä kaikkien nuorempienkin tulisi käydä äänestämässä ja siten vaikuttaa kaupunkimme kehitykseen.

Kuntavaaliehdokas

Kommentoi