Mielipide: Nuoret metsät kuntoon

Kuvituskuva. Kari-Pekka Issakainen

Rauno Numminen

Nuorten metsien hoidossa olisi paljon toivomisen varaa Suomessa. Merkittävin syy siihen, miksi nuoria metsiä ei hoideta, on tiedon puute. On vaikea kuvitella sellaista metsänomistajaa, joka jättää hoitotyöt metsässään tekemättä, jos hän saa luotettavan tiedon siitä, että hänen metsänsä menee huonoon kuntoon, jos hän ei tee sille jotain.

Toinen syy on se, että energiapuun korjuusta ja nuoren metsän hakkuusta aiheutuva kustannus on niin iso, että myytävästä puusta ei pääomatuloveron jälkeen jää metsänomistajalle paljoakaan käteen. Voi käydä jopa päinvastoin eli että metsänomistaja joutuu maksumieheksi.

Runsaat kymmenen vuotta sitten meillä oli pari vuotta kestänyt kampanja, jonka aikana metsänomistajat voivat myydä ensiharvennuspuuta verovapaasti. Tästä kampanjasta saadut tulokset olivat erittäin hyviä. Etämetsänomistajien Liitto esittää, että nuorista metsistä korjattavalla ensiharvennuspuulle ja myös energiapuulle myönnettäisiin pääomatuloista verovapaus vuosille 2022 ja 2023.

Verovapaudella olisi varmasti merkittävä vaikutus siihen, että metsänomistajat kiinnostuisivat hoitamaan nuoria metsiään. Samalla voitaisiin tukea biotuoteteollisuuden kuitupuun saantia ja lämpölaitosten energiapuun saantia.

Nuorten metsien harvennuspuun ja energiapuun verovapauden tueksi metsäalan toimijoiden pitää aktiivisesti tiedottaa asiasta. Etämetsänomistajien Liiton ja sen jäsenyhdistysten lisäksi tähän koulutus- ja tiedotuskampanjaan osallistuisivat varmasti sekä puunostajat että metsänhoitoyhdistykset.

Etämetsänomistajien Liitto ehdottaa, että otetaan hyväksi todettu keino käyttöön ja vaikutetaan sillä siihen, että luottamus puun saantiin nykyisille ja tuleville biotuotetehtaille säilyy. Samalla varmistetaan sekä kotimaisen energiapuun saanti sitä käyttäville laitoksille, että nuorten metsien hyvinvointi ja kasvu pitkälle tulevaisuuteen.

puheenjohtaja

metsätalousneuvos

Etämetsänomistajien Liitto ry

Kommentoi