Mielipide: Vaalit ja vaikuttaminen

Risto Ockenström

Pieksämäen lehdessä 9.1.2021 julkaistussa Jaana Virtasen uutisartikkelissa ehdokashankinnasta todetaan, että kaikilla poliittisilla ryhmillä on vaikeuksia saada ehdokkaita kuntavaaleihin.

Mistä tällainen haluttomuus kunnalliseksi päätöksentekijäksi johtuu?

Pieksämäen valtuustotyöskentelystä ja päätöksentekokyvystä on syntynyt julkisuudessa kuva riitelystä ja päättämättömyydestä.

Kuitenkin valtuuston hyväksymin päätöksin on rakennettu kouluja, lasten päivähoito- ja koulupalvelut, terveydenhoito, vanhusten ja vammaisten asuminen sekä liikunta- ja kulttuuripalvelut ovat kohtuullisen hyvällä tasolla eikä kaupungin talous ole huonossa kunnossa ainakaan moniin naapurikuntiin verrattuna.

Kokemukseni mukaan valtuustoryhmien välillä on hyvä yhteistyö ja pääosa asioista hyväksytään yksimielisesti.

Päätöksiin vaikuttaminen lähtee siitä, että valtuustoon tai muihin luottamuselimiin, esimerkiksi lautakuntiin, valittu luottamushenkilö perehtyy asioihin ja saamiensa tietojen pohjalta muodostaa kantansa päätettävään asiaan.

Valtuuston jäseneksi voi päästä asettumalla ehdokkaaksi kuntavaaleihin .

Oman näkemyksensä voi tuoda esille oman ryhmän sisällä ja siinä luottamuselimessä, minkä jäsenenä toimii. Poliittisilla ryhmillä on yleensä omat kunnallispoliittiset tavoitteensa, jotka vaikuttavat ryhmän kannanottoihin päätöksentekotilanteissa. Lopulliset kannat muotoutuvat usein ryhmien välisissä keskusteluissa syntyvien kompromissien kautta.

Suomessa voimassa olevan lainsäädännön perusteella kunnilla on itsehallinto, jossa valtaa käyttää vaaleilla valittu valtuusto.

Valtuuston jäseneksi voi päästä asettumalla ehdokkaaksi kuntavaaleihin. Pieksämäen kaikilla valtuustossa mukana olevilla ryhmillä on oma ehdokaslistansa. Minkä puolueen listalle kannattaa asettua, riippuu siitä, minkä aatesuunnan kautta haluaa kunnallisessa päätöksenteossa vaikuttaa. Vaihtoehtoja riittää.

Nyt on tilaa ja tilaisuus lähteä vaikuttamaan, minkälaista Pieksämäkeä yhdessä rakennamme.

Keskustan kunnallisjärjestön puheenjohtaja

Kommentoi