Mielipide: Mikä ihmeen biotalous?

Vesa Kallio

Suomen kansallisella biotalousstrategialla luodaan kilpailukykyisiä ja kestäviä ratkaisuja maailmanlaajuisiin ongelmiin ja synnytetään sekä kotimaahan että kansainvälisille markkinoille uutta liiketoimintaa. Näin luodaan hyvinvointia myös Itä-Suomelle, mikä edellyttää seuraavia toimia.

Hallituksen biokaasuohjelmaa on toteutettava myös Itä-Suomessa. Suomen on toimittava aktiivisesti EU-politiikassa liikennebiokaasun aseman parantamiseksi.

Suomessa on sitouduttava hajautetun maataloustuotannon malliin. Huoltovarmuus ja ruokaturva eivät toteudu keskitetyssä maatalous- ja elintarviketuotannossa eikä ilman Itä-Suomen panosta niihin.

Maatalouden ympäristökorvauksen kohdentamista on muutettava, jotta voimme ehkäistä mahdollisia riskejä vesistöjen erinomaisen tilan turvaamiseksi myös Itä-Suomessa.

Pääväylät ja rautatie vievät Itä-Suomen läpi sitä nopeammin, mitä huonommassa kunnossa alempi tieverkko on. Biotalous edellyttää toimivan tiestön kannolta, pellolta ja navetasta kuluttajille saakka.

Laajakaistan kehittäminen on ehdoton edellytys maaseudun elinvoimaisuudelle niin yrittämisen, asumisen kuin vapaa-ajan asumien kannalta.

Puurakentamisessa on hyödynnettävä ympäristöministeriön vähähiilisen rakentamisen tiekarttaa ja tarkasteltava EU:n oikeudenmukaisen siirtymän rahaston hyödyntämistä siirtymässä puu- ja hybridirakentamiseen.

Itä-Suomeen tarvitaan aktiivisia elintarvikeviennin toimijoita, jotka kokoavat alan yritykset yhteen. Tarvitaan myös valtakunnallinen toimija, jolla on alueellisia sitoutuneita kumppaneita.

Biotalouden tavoitteet eivät toteudu, ellei sen tarvitseman raaka-aineen tuottamisen kannattavuudesta huolehdita. Kaikki biotalouden ketjut pitää rakentaa niin, että ketjun jokainen lenkki kestää ja vahvistuu.

Biotalous hyödyttää kaikkia ja rakentaa kestävää tulevaisuutta. Maa- ja metsätalous ovat biotalouden keskiössä huolehtiessaan hiilen sidonnasta ja ehkäisemällä ilmastonmuutosta, mikäli niille annetaan kannattavan toiminnan edellytykset.

toiminnanjohtaja

MTK-Etelä-Savo

Keskustelu