Mielipide: Heikoimpien puolella!

Esa Annala

Keskiviikkona 21.10. perusturvalautakunnassa käsiteltiin taloutta. Ennakkoon kohua herätti suunnitelma leikata työikäisten kehitysvammaisten ja yli 65-vuotiaiden kehitysvammaisten päivätoimintaa. Puhuttiin yli 65-vuotiaiden kohdalla eläköitymisestä kokonaan päivätoiminnasta.

Usein ikääntyneiden kehitysvammaisten elämänpiiri on pieni. Sosiaalinen verkosto muodostuu eri sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöistä sekä päivätoiminnan ystävistä. Vain harvalla on enää sukulaisiakaan ympärillä. Silti toimintakykyä ja energiaa riittää enemmän kuin kotiinsa sohvaperunaksi jäämällä voi kuluttaa.

Siksi tällainen yhteiskunnan ulkopuolelle sulkeminen tuntui erityisen pahalta tavalta hakea pieniä säästöjä 90 miljoonan talousarvioon.

Lautakunnan kokouksessa esitin, että vammaispalveluille lisätään talousarvioon takaisin aiotut leikkaukset ikääntyneiden ja työikäisten kehitysvammaisten päivätoiminnan turvaamiseksi. Äänestyksessä ehdotukseni meni läpi 9-1 (poissa 1). On hienoa, että noinkin yksimielisesti lautakunta oli heikoimmassa asemassa olevien puolella!

Säästöjä ei olisi syntynyt, sillä pitkällä aikavälillä yksinäisyys ja toimintakyvyn aleneminen tuovat lisää palveluntarvetta. Päivätoiminnan siirtäminen sinällään laadukkaaseen ja osaavaan seutuopistoon ei myöskään olisi tuonut kustannusten alennusta, sillä ohjaustyö vaatii vahvaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattiosaamista. Lisäksi kuljetuskulut olisivat olleet edelleen samat ja myös ruokahuolto olisi tullut järjestää seutuopistolle.

Kuntien on tarjottava työikäisille kehitysvammaisille mahdollisuus osallistua päivätoimintaan viitenä päivänä viikossa, sitä ei lakia rikkomatta voi leikata.

No, mistä sitten rahaa kunnalle? Pieksämäki ei ole menossa konkurssiin, etenkään kun hallituksen vahva koronatukipolitiikka on korjaamassa talouttamme reippaasti.

Ensiksi lähtisin korottamaan omaishoidon tukia ja hieman korjaamaan kriteereitä siten, että omaisilla olisi oikeasti edellytykset pitää huolta läheisistään kotona kalliin palveluasumisen sijaan. Ylin omaishoidon tuki on n. 900 euroa, joten täysipäiväisenä omaishoitajana ei tuolla rahalla elä kukaan. Tehostettu palveluasuminen maksaa vuodessa Suomessa 40 000 - 50 000 euroa vuodessa (esim. 2018 Eksoten keskihinta oli n. 48 600 euroa).

Montaakaan lisävuotta kotona ei siis tarvittaisi, jotta säästöjä syntyisi vaikka omaishoidon tukia nostettaisiin jopa sadoilla euroilla tai lisättäisiin erityishuoltoluokka.

Toinen ehdotukseni on, että kehitysvammaisten perusterveydenhuolto, joka kuuluu lakisääteisesti kunnalle, organisoitaisiin ns. omalle tiimille terveysasemalla.

Tällöin hoitohenkilöstö ja asiakkaat sekä omaiset, avustajat ym. tulisivat keskenään tutuiksi sekä molemminpuoliset ennakkoluulot karisisivat. Hoitosuhde olisi vakaa, eikä asiakkaita tarvitsisi ohjata kalliin erikoissairaanhoidon piiriin haastavien terveystilanteiden ja usein raskaiden lääkitysten vuoksi.

Tällaista järjestelyä esitin 2019 ja silloin se sai varovaista hyväksyntää.

vasemmistoaktiivi ja vammaisasia-aktiivi

Keskustelu