Mielipide: Hallipäätös aiheuttaa keskustelua

Pieksämäen Seudun Vihreät ry

Tulevan liikuntahallin operaattori esitti näkemyksiään hallisuunnitelmiin 17.10.2020 Pieksämäen Lehdessä. Tuomme omalta osaltamme näkemyksen asiasta Pieksämäen kaupungin ja Wasa Groupin väliseen sopimukseen.

Wasa Group ja Pieksämäen kaupunki tekivät keskenään sopimuksen, joka koskee vain ja ainoastaan koulupäivien päivävuoroja klo 8-15 välisenä aikana. Koululaiset käyttävät rakennusta liikuntatunteihin. Sopimuksen hinta on 290 000 euroa/ vuosi. Vuokra-aika on 12 vuotta.

Se mitä Wasa Group ja operaattori ovat keskenään sopineet näiden vuorojen ulkopuolella tapahtuvasta toiminnasta ei kuulu kaupungille. Tarjouspyynnön mukaan yhtenä ehdottomana vaatimuksena on se, että hallirakennus sisältää kaksi täyttä salibandykenttää muiden ehdottomien vaatimusten lisäksi. Hankintasopimuksessa myös sovitaan kahdesta täysimittaisesta salibandykentästä.

Tulevassa hallissa liikuntaa opettavilta opettajilta on tullut viestiä, jossa alkuperäinen kahden ison jaettavissa olevan kentän suunnitelma on nähty edelleen olevan käyttökelpoisempi ja parempi ratkaisu. Täytyy muistaa, että liikuntahallin hankkimiseen syy oli kaupungin oppilaiden, lähinnä yläkoulun ja lukion, tarve saada sopivat ja terveet tilat sisäliikuntapaikaksi.

Alkuperäinen tarve sopimukselle on siis edelleen olemassa. Hallista oli kaksikin palaveria kiinnostuneille seuroille vuonna 2018 kesällä. Silloin Wasa Groupin edustaja esitteli hallin toimintoja, jossa oli mm. nämä kaksi täysimittaista salibandykenttää.

Silloin yksityistä hallihanketta kannattaneet pitivät sitä hyvänä ratkaisuna. Mm. paikallisen salibandyseuran edustajan mukaan kahden kentän malli oli toiminnallisesti hyvä, koska se nopeuttaa turnausten läpiviemistä.

Kukaan ei silloin sanallakaan sanonut, ettei kahta salia tarvittaisi. Hallin mahdollisten käyttäjien, salibandyseuran, lentopalloseuran, sekä jalkapalloseuran kanssa on pidetty monia palavereja, eikä niissä ole ilmennyt mitään sellaista, jonka mukaan toinen kenttä olisi turha tai liikaa.

Wasa Group investorina lupaa käyttöoikeussopimuksessa hankkia operaattorin hoitamaan liikuntahallia ja sen sopimuksen mukaisia toimintoja. Mikäli joku taho tahtoo tai on luvannut halliin sopimuksessa mainitsemattomia lisätoimintoja, pitää ne toteuttaa ilman, että kaupunki joutuu luopumaan sopimuksessa sovituista tiloista.

Vaikka tuntuisi siltä, ettei sopimus ole hyvä, niin täytyy muistaa, että sopimuksen rahoituksen on hyväksynyt kaupunginvaltuusto, joka on myös ainut toimielin muuttamaan sopimusta. Kritiikkiä saanut kaupunginhallituksen viimeisin linjaus ko. asiassa noudatti valtuuston päätöstä ja puolusti sitä tarvetta, jota varten käyttöoikeussopimus on nähty tarpeelliseksi.

Muistaa täytyy, että kaupunginhallitus toimeenpanee valtuuston päätökset.

On myös esitetty, että tarjouspyyntö ja hankintasopimus olisivat ylimalkaisia ja niiden perusteella tarjoajat vain halutaan saada samalle viivalle. Kuulostaa perin oudolta ja asettaa kaupunkimme hankintamenettelyn outoon valoon. Kyllä tarkoillakin tarjouspyynnöillä paljon isommissakin hankkeissa on saatu tarjoajat yhteismitallistettua, todennäköisesti vielä luotettavammin.

Todellisuudessa tämäkin tarjouspyyntö ja hankintasopimus ovat hyvin tarkkoja, ja jos jollakulla on siitä epäilys, voi toki tarkastaa asian pöytäkirjoista.

Mikäli padelkenttä ja kiipeilyseinä eivät lisärakentamisena investorin ja operaattorin puolelta toteudu, niin pelko liikunnan yksipuolisuudesta kaupungissamme on silti aiheeton. Kaupunki rakentaa yläkoulun piha-alueelle padelkentän. Sitä voi käyttää muutkin kuin koululaiset kouluajan ulkopuolella aina kun sää sallii.

Talviaikoina voi mennä harrastamaan mm. uuteen liikuntahalliin (toivottavasti tuntihinnat tulevat olemaan käyttäjäystävälliset), CrosFit- salille, uimaan, luistelemaan, hiihtämään tai muutoin vain lenkille vaikkapa Vedenjakajareitistölle, eli liikunnallisia harrastusmahdollisuuksia löytyy kyllä paikkakunnalta kesät talvet.

Tähän lopuksi, toivomme operaattorille menestystä tulevan hallin pyörittämiseen ja kaikille kaupunkilaisille liikkumisen iloa!

Kommentoi