Pääkirjoitus: Kuunteleminen kannattaa erityisesti tänään

Maailman mielenterveyspäivän kampanja "Vihreää valoa kuuntelemiselle" huipentuu tänään vietettävään Maailman mielenterveyspäivään. Kampanjassa jokaista ihmistä on kannustettu aitoihin, läsnä oleviin kohtaamisiin.

Puhumalla voimme ilmaista itseämme, mutta kuuntelemalla voimme ymmärtää kanssaihmisiä. Meidän jokaisen on tärkeää paitsi kuunnella niin myös tulla kuulluksi. Juuri kuulluksi tulemisen myötä koemme olevamme tärkeitä ja hyväksyttyjä. Se lisää jokaisen itsearvostusta, joka taas on tärkeää meidän kaikkien mielenterveyden kannalta. Samalla se lisää itsemyötätuntoa, eli opettaa meille armollisuutta omaa itseämme kohtaan.

Kuunteleminen taas syventää ihmissuhteita ja ihmisten keskinäistä luottamusta. Se lisää ihmisten välistä yhdenvertaisuutta ja osallisuutta. Kuuntelemalla voimme oppia uutta ja opimme myös ymmärtämään erilaisuutta sekä erilaisia näkökantoja.

Harvoin tulee otettua huomioon, että kuunteleminen ja kuulluksi tuleminen ovat terveydelle hyväksi havaittuja asioita. Suomen Mielenterveys ry:n sivuilla todetaan, että lämmin ja aito vuorovaikutus rentouttaa. Se laskee sydämen sykettä ja verenpainetta sekä lisää mielihyvähormonien kehitystä kehossamme.

Itseään kannattaa siis kuunnella tarkalla korvalla, ja samalla kaikkia muita.

Keskustelu