Mielipide | Hallituksen karsittava turhia kuluja

Koronakriisi kurittaa edelleen ankarasti Suomen taloutta. Vielä keväällä Suomen bruttokansantuotteen arvioitiin laskevan tänä vuonna kahdeksan prosenttia. Tilastokeskuksen uusien tietojen mukaan supistuminen jää kuitenkin onneksi vain 4,5 prosenttiin, koska teollisuus on selviytynyt odotettua paremmin ja kotimainen kulutuskysyntä notkahti ennakoitua vähemmän.

Samaan aikaan kun Suomea elvytetään velkarahalla, maahamme ollaan ujuttamassa pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaan kirjattua henkilötunnuksen sukupuolisidonnaisuudesta luopumista.

Henkilötunnuksesta ei enää kävisi ilmi henkilön ikä ja sukupuoli.

Henkilötunnuksen uudistus aiheuttaisi Finanssiala ry:n arvion mukaan miljardiluokan kustannukset. Kustannukset kohdistuisivat paitsi yrityksiin ja yhteisöihin, myös julkiseen sektoriin, johon koronakriisin aiheuttamat kustannukset iskevät kaikkein rajuimmin.

Sukupuoleen ja ikään liittyvää syrjintää voidaan ehkäistä muutenkin kuin henkilötunnusta uudistamalla.

Lähes yhtä turha rahanreikä olisi hallitusohjelman mukaan toteutettava maksuton toisen asteen koulutus eli oppivelvollisuuden laajentaminen ulottumaan 18 ikävuoteen asti. Ensi vuonna hintalappu olisi 22 miljoonaa euroa ja vuoteen 2024 mennessä taso nousisi 129 miljoonaan euroon. Uudistus ei korjaisi lasten ja nuorten kouluttautumisen todellisia ongelmia vaan siirtäisi niitä paikasta toiseen. Peruskoulun päättäneistä jopa yli kymmenellä prosentilla on niin huono lukutaito, että se estää heidän työnsaantimahdollisuuksia, eikä myöskään toisen asteen opinnot suju. Koulupudokkaiden määrän vähentämiseksi tarvittaisiin pikemminkin yksilöityä erityistukea jo alakouluvaiheessa.

Rahaa näyttää olevan varaa heittää ylimäärin kankkulan kaivoon.

Tuleekin mieleen, ettei eteläsavolaisen sote-sopan ratkaisu taidakaan olla rahasta kiinni. Jos poliittista tahtoa löytyy, pystytään keskussairaalat säilyttämään Savonlinnassa ja Mikkelissä.

Keskussairaaloiden ympärivuorokautinen erikoissairaanhoito ja perusterveydenhuollon yhteispäivystys pystytään parhaiten turvaamaan kirjaamalla ne terveydenhuoltolakiin. Tämä Savonlinnan edunvalvonnan ykkösasia kelpaisi varmaan Mikkelillekin, eikä Etelä-Savon maakuntaakaan tarvitsisi pilkkoa.

Kristillisdemokraatti

Savonlinna