Tarvitsemmeko Kilpijärven koulua?

Kuvan koulurakennusta Kilpijärvellä ei enää ole. Kirjoittaja kysyy, tarvitseeko uutta rakentaakaan. Simo Roth

Jere Polvi

Kilpijärvellä on nyt avara kukkula, kun vanha homeinen koulurakennus on saatu maisemasta poistettua. Entäpä jos siistitään kukkula puistonurmikoksi?

Opetushallitus tiedotteessaan 4.8.2020 toteaa: ”Jos kouluverkon kehitys jatkuu samansuuntaisena, laskee koulujen määrä lähes puoleen nykyisestä vuoteen 2040 mennessä.”, sekä ”Peruskouluverkon harveneminen kytkeytyy tiiviisti opetuksen saavutettavuuteen, koulukuljetuksiin ja kuntien taloustilanteen kehitykseen tulevaisuudessa. Taustalla vaikuttavat myös laajat megatrendit, kuten demograafiset muutokset, digitalisaatio, työn murros, kaupungistuminen ja ilmastonmuutos.”

Tarvitsemmeko Kilpijärven koulua? Kilpijärveltä on hyvät ja lyhyet reitit keskustan koulukeskukseen, nytkinhän muutama Kilpijärven luokka on jo käynyt viime vuoden koulua siellä. Miksi ei jatkossakin?

Alkaa olla korkea aika tunnustaa talouden realiteetit sekä väestön kehitys ja lopettaa useiden uusien koulujen rakentaminen. Keskittäminen keskustan koulukampukselle toisi säästöjä sekä parantaisi oppilaiden saaman opetuksen laajuutta sekä laatua. Lisäksi digitalisaatio jatkossa voisi tarkoittaa, ettei joka päivä ehkä tarvitsisi kouluun saapuakaan.

Tähänhän työelämäkin on menossa – vastuunottamiseen omista tekemisistään holhoavan aikataulutuksen, kellokorttien & lukujärjestysten sijaan.

Samaan hengenvetoon pitää todeta, että varmaankin on ihan selvää, ettei Partalan ja Soinlahden kouluja tule rakentaa, ja samat seikat kuin Kilpijärveen, pätevät kyllä Mansikkaniemeenkin: jätetään kulttuurimaisema ihan olemaan entisellään. Myös Pihlajaharjusta on mainiot, täysturvalliset pyörätiet kirkonmäelle.

Panostetaan rakennusten sijaan opetuksen laatuun, laajuuteen sekä tuntikehykseen.

Keskustelu