Koulutiellä kulkemista täytyy harjoitella

Koulujen alkaminen on varma ja jokavuotinen kesän päättymisen sekä samalla syksyn alkamisen merkki. Myös Pieksämäellä isommat ja pienemmät koululaiset ovat aloittaneet oman koulutiensä kulkemisen, joka liikenteessä monella eri tavalla.

Varsinkin pienemmät, oman koulutiensä juuri aloittaneet ekaluokkalaiset tarvitsevat vanhemmiltaan tukea ja ohjausta. Kaikkien muiden tienkäyttäjien osalta he tarvitsevat huomavaisuutta ja varovaisuutta. Esimerkiksi Liikenneturva muistuttaa, että lapsen kyky arvioida etäisyyksiä ja nopeuksia on vielä kehitysvaiheessa, joten itsenäinen liikkuminen vaatii harjoittelun lisäksi aikuisen tukea ja ohjausta.

Aikuisten tuleekin omatoimisesti näyttää lapselle mallia ja käyttäytyä liikenteessä mahdollisimman esimerkillisesti. Kannattaa esimerkiksi kertoa ihan ääneen, miksi puhelinta ei ole turvallista käyttää liikkuessa, tai miksi pyöräillessä käytetään kypärää ja pimeällä liikuttaessa heijastinta.

Oppiminen ja omaksuminen vaatii usein paljon toistoja. Siksi koulureitti kannattaa kulkea lapsen kanssa yhdessä useammin kuin kerran. Samalla voi kannustaa lasta tekemään havaintoja ja toimimaan itsenäisesti.

Harjoittelu ja kertaaminen ei saa jäädä vain ensimmäisten koulupäivien asiaksi. Sitä täytyy harjoitella pitkin vuotta, myös vanhempien koululaisten kanssa.

Keskustelu