Aluepolitiikka ei saa olla saattohoitoa

Maisa Juntunen

Ruuhkamaksuja Helsinkiin, biokaasun tuotannon lisäämistä maaseudulle!

Jokaisella alueella on omat erityispiirteensä ja se tulee huomioida kaikessa päätöksenteossa.

Meidän pitää mahdollistaa kestävä liikkuminen; Pieksämäellä se tarkoittaa myös raideliikenteeseen ja teiden kuntoon panostamista.

Tulevaisuuden Suomi tulee koostumaan niin dynaamisista kasvukeskuksista kuin pienistä kaupungeista ja maaseutualueista. Tietoliikenneyhteyksien myötä moni työ on sellainen, että sitä voi tehdä mistä vain.

Silloin tärkeäksi kriteeriksi asuinpaikalle voikin tulla esimerkiksi luonnonläheisyys tai leppoisampi elämänrytmi. Myös monipaikkaisuus lisääntyy; moni viettää osan vuodesta kakkosasunnollaan. SIksi näen, että tärkeä paikkansa tulevaisuudessa on myös Pieksämäen kaltaisilla pienillä kaupungeilla, jotka koostuvat niin kaupunkialueesta kuin sitä kävelymatkan päässä olevasta lähiluonnosta.

Lähiluonto on pienten paikkakuntien vahvuus, josta tiiviisti rakennetuissa kaupungeissa voidaan vain haaveilla.

Tarvitsemme Suomessa uudenlaista modernia aluepolitiikkaa, jossa huomioidaan harvaan asutun maan haasteet ja mahdollisuudet.

Meidän tulee turvata peruspalvelut myös pienillä paikkakunnilla. Lähikoulut, toisen asteen koulutusmahdollisuudet ja sosiaali-ja terveyspalvelut ovat tärkeä osa hyvää arkea. Moderni aluepolitiikka ei saa tiivistyä vain suurimpiin kaupunkeihin, vaan on keskeistä huomioida alueiden erityispiirteet.

Palveluita tulee kehittää - eikä vain keskittää!

Kommentoi