Omaishoitajat tekevät arvokasta työtä

Omaishoitajat ovat ihmisiä, jotka auttavat omaa perheenjäsentä tai jotain muuta läheistä ihmistä, joka ei esimerkiksi vamman tai sairauden vuoksi selviydy arjestaan omin avuin. Parhaillaan vietettävän valtakunnallisen omaishoitajien viikon aikana halutaan nostaa esille omaishoitoasioita sekä omaishoitajien ääntä.

Valitettavan usein käy niin, ettei omaishoitajien ääni pääse kuuluville. Se on väärin, sillä omaishoitajat ovat juuri sellainen ihmisryhmä, jonka ääni pitäisi kuulua kauas ja sitä ääntä tulisi myös kuunnella. Omaishoitajat ovat juuri niitä arjen sankareita, jotka epäitsekkäästi asettavat toisen ihmisen hyvinvoinnin oman itsensä edelle. Usein itseään säästämättä omaishoitajat jaksavat päivästä, viikosta ja vuodesta toiseen hoitaa omaistaan niin, että hän pystyy elämään ihmisarvoista elämää.

Kun määrää katsotaan numeroina, niin pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään on noin 350 000 henkilöä. Vaativassa ja sitovassa omaishoidossa on runsaat 60 000 henkilöä. Omaishoidon tukea sai viime vuonna 47 500 henkilöä.

Omaishoito koskettaa kaikenikäisiä ihmisiä eri elämäntilanteissa. Jokainen voi jossain vaiheessa olla omaishoitaja. Aivan yhtä hyvin jokainen saattaa jossain elämänsä vaiheessa olla omaishoidettava. Siksi on tärkeää antaa omaishoitajille heille kuuluva arvostusta.

Kommentoi