Lapsia täytyy kannustaa lukemaan

Suomalaisnuorten lukutaito on edelleen OECD-maiden kärkeä. Tämä käy ilmi viime tiistaina julkistetusta Pisa 2018-tutkimuksesta. Sen mukaan matematiikan osaaminen on pysynyt ennallaan. Sen sijaan luonnontieteitä suomalaiset nuoret osasivat aikaisempaa huonommin ja osaaminen on ollut tasaisessa laskussa.

Suomalaisen peruskoulun vahvuutena on perinteisesti pidetty seikkaa, että se takaa kaikille koululaisille tasavertaiset mahdollisuudet oppilaiden taustasta riippumatta. Tutkimuksen tulosten perusteella taustan vaikutus näyttää vahvistuvan myös Suomessa. Vaikka erinomaisten lukijoiden määrä on ennallaan, niin heikkojen lukijoiden määrä on kasvussa. Se tarkoittaa, että maassamme on yhä enemmän nuoria, joiden lukutaito ei riitä opiskeluun ja yhteiskunnassa toimimiseen. Pitkällä tähtäimellä se vaikuttaa myös kansalliseen kilpailukykyyn.

Lisäksi tyttöjen ja poikien ero lukutaidossa oli tällä kertaa OECD-maiden suurinta. Ero tyttöjen hyväksi oli Suomessa 52 pistettä, kun se OECD-maissa on kesimäärin 30 pistettä. Oppilaiden suhde lukemiseen on heikentynyt huolestuttavasti. Esimerkiksi 63 prosenttia pojista lukee vain jos on pakko.

Nuoria täytyy kannustaa lukemaan entistä varhaisemmassa vaiheessa. Siinä vanhempien tulisi antaa hyvää esimerkkiä omille lapsilleen. Lukeminen on normaalin elämän edellytys.

Kommentoi