Elintapojen muuttaminen on sijoitus itseensä

Vuoden vaihtuminen on perinteisesti ollut hyvin lupausten ja elintapojen muuttamisen aikaa. Niiden myötä uusi vuosi alkaa ikään kuin puhtaalta pöydältä. Valitettavasti monelle terveellisempien elintapojen muuttamista aikonut unohtaa koko asian kun kevät valtaa alaa ja valon määrä lisääntyy. Elintapojen muuttamisella terveellisemmäksi on paitsi henkilökohtaisia niin myös yhteiskunnallisia vaikutuksia. Siksi elintapojen muuttaminen on kannatettava sijoitus omaan tulevaisuuteen.

Ihmisen elintavat vaikuttavat sairastavuuteen ja kuolleisuuteen. Elintavoilla, eli terveyskäyttäytymisellä tarkoitetaan liikuntaa, ruokatottumuksia, tupakointia ja alkoholin käyttöä. Kaikki tietävät, että riittävä liikunta ja terveelliset ruokatottumukset ovat hyväksi ja ne suojaavat suomalaisilta kansantaudeilta. Sen sijaan tupakointi ja alkoholinkäyttö merkittävällä tavalla lisäävät riskiä sairastua niihin.

Vaikka elintavat määrittävät sosioekonomisia terveyseroja, niin jokainen ihminen kantaa vastuun omasta terveydestään. Jokaisella on mahdollisuus elää terveellisemmin ja samalla myös terveemmin, sosioekonomisista lähtökohdista huolimatta. Tärkeintä terveysremonttiin lähtemisessä on muistaa, ettei kaikkea tarvitse koskaan tehdä kerralla. Jokainen voi muuttaa omia elintapojaan parempaan päin pienin askelin ja vähän kerrallaan. Silloin onnistumisen mahdollisuudet ovat suuremmat.

Keskustelu