Kehittämistä ei saa unohtaa säästämällä

Tilastokeskuksen torstaina julkistaman vuoden 2019 kuntien tilinpäätösarviotiedot eivät ole maakunnallisesti ajatellen kovin herkullista luettavaa. Etelä-Savon kuntien tilikauden 2019 tulos oli maakunnittaisen vertailun neljänneksi heikoin, -201 euroa asukasta kohti. Ja tulos heikkeni vielä edellisvuodesta. Viime vuonna kuntien lainakanta oli Etelä-Savossa maakunnittaisen vertailun seitsemänneksi suurin, yli 3900 euroa asukasta kohti. Lainakanta asukasta kohti kasvoi yli 400 eurolla vuotta aikaisemmasta. Luvut saattavat muuttua vieläkin heikommiksi, kunhan sosiaali- ja terveyspalvelujen lopulliset tilinpäätöstiedot saadaan kerättyä.

Kuntatalouden tila on heikko koko Suomessa, Etelä-Savossa se on vielä sitäkin heikompi. Heikko talous vaarantaa kohta myös kuntien peruspalvelut, joten sote-ratkaisun aikaan saamisella alkaa olla todella kiire. Valtiovallan toimet ratkaisun tekemisessä lienevät pitkissä puissa, joten kuntien on syytä olla omatoimisia. Pieksämäen on syytä alkaa katsomaan yhteistyön mahdollisuuksia ja suuntaa vakavalla silmällä. Nyt siihen on vielä mahdollisuus päästä vaikuttamaan.

Kaiken säästämisen ohella ja uhalla ei saa unohtaa kehittämistoimien tärkeyttä. Vaikka raha on tiukassa ja toimintoja sopeutetaan, niin samalla täytyy pystyä katsomaan tulevaisuuteen ja luomaan myös uutta.

Keskustelu