Pieksämäellä parhaimmat odotukset

Pieksämäen seutukunnalla toimivien pienten ja keskisuurten yritystykset kokevat suhdannenäkymät, liikevaihto-odotukset ja kannattavuuden kehityksen selvästi paremmaksi kuin Savonlinnan ja Mikkelin seudulla toimivat yritykset. Tiedot käyvät ilmi tuoreesta valtakunnallisesta yritysbarometrista. Yleisiä suhdannenäkymiä kuvaava saldoluku oli Pieksämäellä +40 kun vastaavasti Mikkelissä saldoluku painui pakkaselle ollen -12. Kärjistäen voisi sanoa, että Pieksämäki porskuttaa muun Etelä-Savon kärvistellessä.

Tuloksesta kannattaa olla iloinen ja ylpeä. Samalla täytyy suhteuttaa tulos vastaajamäärään. Pieksämäen seutukunnan alueella pk-yritysbarometrissa oli yhteensä 18 vastaajaa. Tulos perustuu heidän antamaansa mielikuvaan ja odotuksiin suhdannekehityksestä. Todellisuudessa tilanne Pieksämäelläkin on kaksijakoinen. Se tarkoittaa, että osalla yrityksistä menee erittäin hyvin ja samaan aikaan osalla yrityksistä menee huonommin.

Barometrin tulosten mukaan naapurimaakunnan puolella Pohjois-Savossa Kuopion ja Varkauden alueet saavat nauttia valoisista suhdanneodotuksista. Kun tässä tilanteessa yhdistetään Pieksämäen ja Varkauden seutujen suhdanneodotukset, niin Keski-Savon alueen elinkeinoelämältä voidaan odottaa paljon.

Hyvää keskisavolaista tekemisen meininkiä ja suhdanneodotuksia kannattaisi nyt hyödyntää.

Keskustelu