Kulmuni käräjäoikeudesta

Iisalmen uuden, suuren, toimivan ja nykyaikaisen oikeustalon kohtalo puhuttaa. Anni Nieminen

Iisalmen Sanomien kuvakirjoitus (25.2.) viittasi käyntiini Iisalmessa ja sen yhteydessä käytyyn keskusteluun Iisalmen käräjäoikeuden kohtalosta.

Käräjäoikeuden lopettaminen on koettu alueella epäoikeudenmukaisena ja perusteettomana. Kirjoituksessa vaadittiin valtiolta vastuuta keskittämispolitiikasta.

Tämä vaatimus on oikea ja perusteltu. Osittain julkisten palveluiden väheneminen ja keskittyminen on syntynyt olosuhteiden pakosta. Mutta paljon näitä valtion tekemiä päätöksiä olisi voitu muuttaa, ja jakaa toimintoja tasapuolisemmin maakuntiin, jos riittävää poliittista tahtoa olisi ollut. Käräjäoikeusverkon kohtalo on niistä yksi.

Uskallan väittää, että jos Keskusta olisi yksin saanut hoitaa Suomen aluekehityksen, niin moni asia maakunnissa olisi nyt toisin. Emme voi silti väistää vastuutamme niistä päätöksistä, joita vuorollamme hallitusvastuussa olemme joutuneet tekemään. Arvostelu on ollut varmasti paikallaan ja se on otettava nöyrin mielin vastaan.

Asutuksen, palveluiden ja työpaikkojen keskittyminen on jatkunut Suomessa vuosikymmenten ajan. Lapin vaalipiiristä valittuna kansanedustajana olen nähnyt tämän lähelläni ja ymmärrän sen herättämän tuskan. Yksin valtion toimipaikat eivät pelasta alueita. Tarvitsemme työtä, yrittäjyyttä ja aluetta palvelevaa koulutustarjontaansa. Valtion palvelut kyllä tukevat tätä kokonaisuutta.

Ylä-Savon alueella on paljon elinvoimaa ja yrittäjyyttä, joka kelpaisi esikuvaksi koko Suomelle. Kaikkialla maassamme tunnetaan alueen monet kansainvälisestikin menestyneet yritykset, ja alueen merkitys Suomen BKT:n kehitykseen ei ole vähäinen.

Töiden uudelleen järjestelyllä, etenkin digitalisaation kehittyessä on mahdollista muuttaa valtionhallinnon toimintojen sijoittelua. Monipaikkaisuuden ja paikkariippumattomuuden huomioiminen on tämän hallituksen tahtotila. Omalta osaltani olen mm. käynnistänyt ministerinä selvityksen mahdollisuuksista työskennellä entistä enemmän monipaikkaisesti.

Haluan myös muistuttaa, että kun eduskunta hyväksyi käräjäoikeuksien lakkautukset viime vaalikaudella, se hyväksyi myös ponnen, joka edellytti päätöksen vaikutusten seuraamista, ”kiinnittäen erityistä huomiota oikeusturvan alueelliseen saatavuuteen, kielellisten oikeuksien toteutumiseen, taloudellisiin vaikutuksiin ja oikeudellisten palvelujen tarjontaan”. Selvitys tästä tulee antaa eduskunnan lakivaliokunnalle vuoden 2022 loppuun mennessä.

Toivon oikeusministeriön ottavan tämän huomioon jatkopäätöksiä tehtäessä. Olisi syytä, että selvitys tehtäisiin jo ennen vuotta 2022. Iisalmen käräjäoikeuden suhteen tarve sille on ilmeinen.

Katri Kulmuni, Suomen Keskustan puheenjohtaja

Keskustelu