Jokaisella on vastuu toimia rasismia vastaan

Tänään alkavan Rasisminvastaisen viikon tavoitteena on vaikuttaa ihmisten asenteisiin. Viikon aikana edistetään yhdenvertaisuutta ja korostetaan myös yksittäisen ihmisen vastuusta toimia oikein rasistisessa tilanteessa. Viikon tarkoitus on muistuttaa, että jokainen kantaa vastuun omista asenteistaan ja valinnoistaan.

Ensi lauantaina 21. maaliskuuta on YK:n rasisminvastainen päivä. Samana päivänä vuonna 1960 poliisi avasi tulen ja surmasi 69 rauhanomaisen mielenosoituksen osanottajaa Sharpevillessa, Etelä-Afrikassa. Vuonna 1966 YK.n yleiskokous julisti päivän kansainväliseksi rotusyrjinnän vastaiseksi päiväksi, ja kehotti kansainvälistä yhteisöä lisäämään ponnistuksia kaiken rotusyrjinnän poistamiseksi.

Rasismi käsitteenä tarkoittaa oletetun ihmisryhmän arvottamista esimerkiksi sen etnisen alkuperän, ihonvärin, kansalaisuuden, kulttuurin, äidinkielen tai uskonnon perustella alempiarvoiseksi kuin muut ihmisryhmät. Rasismiin kuuluu usein se, että omaa ryhmää aletaan pitämään parempana kuin toisten ryhmiä. Siksi se aiheuttaa eriarvoisuutta ja vahingoittaa koko yhteiskuntaa. Ja juuri sen vuoksi rasismia vastaan täytyy pystyä taistelemaan.

Jokaisen kansalaisen tulee muistaa, ettei rasismi ja rasistinen ajattelu saa kuulua Suomen kaltaisen länsimaisen sivistysvaltion, eikä suomalaisten arvoihin.

Keskustelu